​​​​​Del 2 av spesialistutdanningen er felles kompetanseplattformer for grupper av fag, det vil si kirurgiske og indremedisinske fag.

Del 3 av spesialistutdanningen er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har del 2 går direkte fra del 1 til del 3.

Ny spesialistutdanningen baseres på oppnåelse av læringsmål, og i tillegg til fagspesifikke læringsmål er det innført læringsmål innen utøvelse av legerollen som er felles for alle spesialiteter og strekker seg over hele utdanningsløpet.

Disse felles kompetansemålene omhandler temaer innen etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter og pårørende, helsesystemkunnskap, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lover, samhandling, ledelse og organisering.​

Sist oppdatert 03.04.2024