Si din mening

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester. Hvis du har vært pasient hos oss eller er pårørende til en som har vært det, setter vi stor pris på om du vil svare på en spørreundersøkelse. Du kan også sende oss et skriftlig forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller en klage.    Takk for at du hjelper oss med å bli bedre!

Svar på spørreundersøkelse om pasienttilfredshet

Vi jobber stadig for å forbedre tjenestene våre, så hvis du nylig har vært pasient ved et behandlingssted i Vestre Viken eller er pårørende til en som har vært det, setter vi stor pris på tilbakemelding om erfaringene dine. Vi ønsker svar på spørreundersøkelsen fra alle pasienter, enten du har vært innlagt på sykehus, har hatt dagbehandling, drop-in-behandling, eller poliklinisk behandling.

Klikk her for å svare på spørreundersøkelsen om pasienttilfredshet

Praktisk informasjon om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen er anonym.

  • Det tar ca. 10 minutter å gjennomgå spørrerundersøkelsen.
    Dette kan variere noe, avhengig av hvor du har fått behandling.

  • Har du gitt samtykke til å delta og oppgitt e-postadressen din, skal du normalt motta undersøkelsen innen 14 dager etter avsluttet behandling.

  • Det er ikke mulig å "bla" bakover i undersøkelsen når du har skiftet til ny side.

  • Du bør gjennomgå hele undersøkelsen når du først har startet.

  • Undersøkelsen blir avsluttet hvis siden du er inne på står inaktiv i mer enn tre minutter.

Spørsmål om undersøkelsen kan sendes til: brukerundersokelser@vestreviken.no
NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post.

Gi oss ris eller ros

Ønsker du tilbakemelding, må kontaktopplysninger oppgis. Det samme gjelder om helsepersonell melder sak.​

Send oss forbedringsforslag, klage eller ros via brev

Hvis du har mottatt behandling ved et av våre sykehus eller andre behandlingssteder, kan du sende oss skriftlig tilbakemelding om din opplevelse av tjenestene våre. Meningene dine er viktige for oss, så vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger.

Om du mener du ikke har fått oppfylt pasientrettighetene dine hos oss, eller at du ikke har fått de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på, kan du sende oss en skriftlig klage. Pårørende kan også ha klagerett. Les om pasienters rett til å klage.

Postadresse for alle tilbakemeldinger:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Du kan velge å være anonym i brevet du sender oss, men da får vi ikke gitt deg tilbakemelding. Hvis du ønsker svar på henvendelsen må du oppgi navn og adresse. Da får du tilbakemelding i posten etter at vi har behandlet saken. Behandlingstiden er inntil fire uker.

Vestre Viken omfatter 22 kommuner og flere hundre avdelinger fordelt på mange behandlingssteder. Når vi har mottatt brevet ditt blir det registrert ved vårt sentrale postsenter før det blir videresendt til rett mottaker i helseforetaket. Der blir henvendelsen behandlet og det blir iverksatt eventuelle forbedringstiltak.

Legevakt

Selv om lokalene til legevakt ofte ligger nær eller i tilknytning til sykehusene våre, har ikke Vestre Viken helseforetak eller sykehusene våre ansvar for legevaktene. Legevakt eies og styres av kommunen de ligger i, så klager eller andre tilbakemeldinger på legevakt må rettes dit. Du finner kontaktinformasjon på legevaktenes egne nettstider og på kommunenes nettsider.

Viken fylkeskommune og NAV Vest-Viken

Navnene er ganske like, men Viken, Vest-Viken og Vestre Viken er ikke samme organisasjon. Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller klager til Viken fylkeskommune eller NAV Vest-Viken må du kontakte dem direkte:

Viken fylkeskommune

NAV Vest-Viken

Send oss ikke-sensitiv tilbakemelding via e-post

Vi har ikke lov til å behandle sensitiv informasjon via e-post fordi det ikke regnes som et sikkert medium for slik informasjon. Derfor er det viktig at du ikke sender sensitive personopplysninger slik som personnummer, informasjon om sykdom, pasienthistorikk, betaling for tjenester, kontonummer eller lignende via e-post.

Generelle tilbakemeldinger uten sensitiv informasjon kan du sende til oss på e-post: postmottak@vestreviken.no 

Dersom du skal oppgi sensitiv informasjon må du sende oss fysisk brev som er forseglet i en konvolutt eller lignende. Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Nederst på de fleste nettsidene våre har vi spørsmålet «Fant du det du lette etter?». Du kan svare JA eller NEI på dette spørsmålet, og hvis du synes nettsiden var informativ og god, eller hvis du finner feil eller mangler på nettsiden, kan du skrive en kort tilbakemelding til oss om den nettsiden.

Merk at dette ikke er en tjeneste for å gå i dialog, sende spørsmål, klager eller generelle tilbakemeldinger om helsetjenester, men et anonymt tilbakemeldingsskjema med begrenset tekstmengde for å gi tilbakemelding om nettsiden du leser.

På grunn av personvern sletter løsningen automatisk sensitiv informasjon som kontaktinfo og personnummer, slik at alle tilbakemeldinger blir anonyme. Dermed kan vi ikke gi deg svar på disse henvendelsene, men alle tilbakemeldinger blir lest og evaluert med hensyn til korrigering og forbedringer.

Sist oppdatert 09.01.2024