Dokumenter kurs og arrangementer

Presentasjon Mage-tarmforbundet 2023 - IBD- 30-40 minutter.pdf

Hjertevennlig kost 2023.pdf

ADHD.pdf

IBS kurs LMS mars 2023 Kefs innlegg_.pdf

Tannpleie.pdf

Fysisk aktivitet ved IBD 2023.pdf

1_gang_Introduksjon_mandagssgruppa Birk og AH revidert.pdf

6_gang_livsmestring_relasjoner.pdf

5_gang_livsmestring_utdanning_jobb.pdf

Hjerteskole fysio 2023.pdf

Mandagsundervisning_2023.pdf

3_gang_oppmerksomhetsvansker redigert.pdf

4_gang_impulsivitet_og_uro.pdf

KEF_Cøliakikurs.pdf

Cøliakikurs - lege 2023.pdf

Presentasjon_IBS undervisning Digitalt (oppdatert aug23).pdf

Lav FODMAP dagsmenyer med oppskrifter.pdf

Reintroduksjons- og symptomsskjema (oppdatert aug23).pdf

1_gang_Introduksjon_onsdagsgruppa Birk&Marthe.pdf

Førerkort og hjerneslag

Kognitiv utfall LMS

Syn etter hjerneslag LMS

Utfordringer etter hjerneslag - sykepleier

Legens innlegg

Utfordringer etter hjerneslag - sykepleier

 

Egenomsorg for pårørende.pdf

Hva er en SF.pdf

Hva hjelper og hvor er det hjelp å få siste.pdf

Men hvorfor kan du ikke bare spise.pdf

Når SF flytter inn i fam.pdf

Parkering Drammen sykehus.pdf

Spiseforstyrrelser - Hva skjer med kroppen.pdf

 

Dette er selvforstyrrelser - a very short introduction.pdf

Om pårørendes rolle 4.05.2023-v2.pdf

Pårørende seminar 04.04.2023 Psykosebehandling (004).pdf

Selvforstyrrelser i tidlig utvikling av alvorlig psykisk lidelse.pdf

 

LPP Pårørende - til utsending

LPP Pårørende

 

Dia 2 Startkurs DS

Unngå diabetes fotsår

Årsmelding 2022

Frisklivssentralen

Kristin - hverdagen med diabetes

Tannhelsetjenesten

 

ADHD Norge DPS 2022

Jeg tenkte det ville gå bra uansett

Tor Gunnar, pårørendeseminar 

 

KEF Cøliakikurs

 

Legeinnlegg - diabetes

Frisklivssentralen Hallingdal

Sykepleier 2

Legeinnlegg - senkomplikasjoner

Tannhelse - diabetes

Mestring - Hallinghelse

Fysioterapi DIA2

Fotpleie

 

ADHD julen 2024

 

Tiltak ved vernepleier Randi Eimhjellen

Mini-kurs Atferdsanalyse Stig

 

Hva er ADHD - myter og fakta

 

Kognitive utfall

Når livet endres

Førerkort

Fysioterapi

Medisinsk informasjon

Utfordringer

Syn

Impulsivitet og uro

Hjertevennlig kost

Oppmerksomhetsvansker

Diabetes type 2 - startkurs

 

RS 2023 Fysioterapeut 

RS 2023 Føtter

RS 2023 Klinisk ernæring diabetes 2

RS Sykepleier diabetes 2

RS Legeinnlegg

RS Presentasjon FLS

 

Psykose og forstyrrelser i selvopplevelse

Gruppeundervisning undervekt

 

Pårørendekurs LMS del 1

Pårørendekurs LMS del 2 og 3

Pårørendekurs LMS Egenomsorg

NAV ADHD

 

Brev til pårørende ved Ringerike DPS

Livsmestring utdanning jobb

Medikamentell behandling

 

Livsmestring, relasjoner

Introduksjon ADHD

 

Kols - Frisklivssentralen

Kols - Ergoterapeut

Kols - Ernæringsfysiolog

Kols - Fysioterapeut

Kols - Lege

Kols - NAAF bruker

Kols - Sykepleier

Kols - Sosionom

 

Invitasjon OppUt 10-12 år

Presentasjon IBS undervisning Digitalt

RS 2024 Blodsukkermåling

RS 2024 Fastlege

RS 2024 Føtter

RS 2024 Friskliv

RS 2024 Fysioterapeut

RS 2024 Legeinnlegg

RS 2024 Sykepleier

 

RS 2024 Førerkort Slagdag

RS 2024 Fysioterapi Slagdag

RS 2024 Kognitive utfall Slagdag

RS 2024 Lege hjerneslagskurs

RS 2024 Når livet endres

RS 2024 Sykepleier Slagdag

RS 2024 Syn Slagdag

 

Klinisk ernæring

Kosthold ved seksjon for forebyggende medisin til pasienter

 

1.gang introdukson Espen og AH

Funksjonelle tarmsykdommer

Fysisk aktivitet ved IBS

Program IBS 110324

Taushetserklæring IBS 110324

 

Forebyggelsesplan

Kriseplan

Stemningsdagbok med trening

 

2024 Legeinnlegg hjerte

IBS kurs LMS BS 2024 Kefs innlegg

RS2024 Bruker - hjerte

RS2024 Ernæring - hjerte

RS2024 Farmasøyt - hjertekurs

RS2024 Friskliv

RS2024 Fysioterapi - hjerte

RS2024 Sosionom - hjerte

RS2024 Sykepleier - hjerte

 

Invitasjon til pubertet

IBD-kurs for ungdom 2024 - informasjon fra sykepleier

IBD-kurs ungdom - informasjon fra barnelege

Webinar IBD ungdom 2024 - overgang til voksenlivet

 

Oppmerksomhetsvansker - Birk og Ingeborg

 

PESC kurs

 

IBD mestringskurs

Frisklivssentralen

Hjerteskole Drammen

Program IBD 220424

Diabetes type 2 april

Taushetserklæring IBD

 

Diabetes og ernæring

ADHD Våren 2024

Veien videre

Tannhelse 2024

Unngå diabetes fotsår

ADHD - mandagsgruppa

LMS, IBD og ernæring

Økonomi og rettigheter

Fysisk aktivitet ved IBD

Digital egenregistrering IBD

 

IBD-kurs ungdom 2024 - ernæringsfysiolog

IBD-kurs ungdom 2024 - aksept og mestring

IBD-kurs ungdom 2024 - sosionom

Intoduksjon Espen Hansen og AH

 

Pubertet og seksualitet

Pårørendeseminar om psykoselidelser Vår 24-presentasjoner  

 

1.gangs introduksjon Espen og AH

Introduksjon ADHD Birk og Ingebord

 

Brukerinnlegg på cøliakikurs

Cøliakikurs - lege

KEF_Cøliakikurs

Sist oppdatert 08.05.2024