illustrasjon av reagensrør

Forskningsprosjekter

Forskning er en av våre kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. Vestre Viken har mange etablerte og aktive forskningsmiljøer, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.

Informasjon om forskningsprosjekter i Vestre Viken:

Sist oppdatert 30.03.2023