Kvinner med bipolar lidelse og perinatale helsetjenester - fokus på hele familien (Bi-sam II)

Forskningsprosjektets formål er å skaffe ny kunnskap som grunnlag for utvikling av bedre og mer helhetlige helsetjenester for kvinner med bipolar lidelse og deres familier i graviditet, ved fødsel, og i perioden etter fødsel.

Dette prosjektet er en videreføring av forskningsprosjektet «Bi-sam I», hvor hovedfokus var kvinnenes graviditetserfaringer, forventninger og forberedelser til å bli mor med bipolar lidelse, og deres samspill med spedbarnet i dets første leveår.

Her kan du lese om Bi-sam I: Mødre med bipolar lidelse og spedbarn – graviditet og tidlig samspill

I Bi-sam II undersøker vi mødrenes erfaringer med hvordan den bipolare lidelsen har påvirket det første året etter fødsel, og hvilke mestringsstrategier som har vært verdifulle. Vi undersøker også hvilke forventninger og erfaringer fedrene har hatt før barnets fødsel og i dets første leveår, i lys av sin partners bipolare lidelse. Vi undersøker barnas utvikling slik det manifesterte seg i samspill med både mødrene og fedrene i første leveår, og det er også en målsetting om å undersøke barnas utvikling ved 7 års alder.

Forskningsprosjektet utføres av BUPA ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Her kan du se info om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Forskningsprosjektet startet på høsten i 2020 og skal etter planen avsluttes i løpet av våren 2026.

Teija Anke
Tittel: PhD, psykologspesialist
Avdeling: Barne og ungdomspsykiatri (BUP), Drammen - ved BUPA

Dag V. Skjelstad
Tittel: PhD, psykologspesialist
Avdeling: Poliklinikk for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) ved Asker DPS

-

Sist oppdatert 14.05.2024