Mødre med bipolar lidelse og spedbarn – graviditet og tidlig samspill (Bi-sam)

Studiens hovedmål er økt kunnskap om graviditetserfaringer, forventninger og forberedelser til foreldreskap hos kvinner med bipolar lidelse (BP) og deres partnere.

Studiens hovedmål er økt kunnskap om graviditetserfaringer, forventninger og forberedelser til foreldreskap hos kvinner med bipolar lidelse (BP) og deres partnere, samt kunnskap om samspillsmønster og samspillsutvikling mellom mødre med BP og deres spedbarn i barnets første leveår. Funn fra studien vil kunne gi konkret informasjon til brukergruppen, og bidra til bedre helsehjelp i både svangerskapsomsorg og psykisk helsevern.

Forskningsprosjektet utføres ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.
Spedbarnsteamet og FoU-avdelingen ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUPA), Drammen.

Forskningsprosjektet startet i 2014 og skal etter planen avsluttes ila. 2018.

Dag V. Skjelstad, forsker og førsteamanuensis II ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU) i Vestre Viken, og Universitetet i Oslo (UiO).

  • Kari Slinning
    Forsker og førsteamanuensis II ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Universitetet i Oslo (UiO).
  • Vibeke Moe
    Doktor i psykologi og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO).

Prosjektet er finansiert av årlige tildelinger fra Forskningsutvalget (FU) i Vestre Viken.

Sist oppdatert 14.05.2024