Maternal infections and obstetric compications in the pathogenesis of schizophrenia: A follow-up of the MoBa study

Infeksjoner, fødselskomplikasjoner og kognitive forstyrrelser i utviklingen av schizofreni. En oppfølging av MoBa studien

Prosjektet evaluerer om viruseksponering i fosterlivet og fødselskomplikasjoner, med nevrokognisjon som medierende faktor, kan være aktuelle risikofaktorer for utvikling av psykose (schizofreni). Utvalget vil hentes fra mor-barn-studien (MoBa) og medisinsk fødselsregister, og et bredt sammensatt nevropsykologisk testbatteri vil bli benyttet.

Prosjektet utføres av Forskningsenheten i Vestre Viken.

Forskningsprosjektet startet i 2013 og skal etter planen avsluttes ila. 2019.

Bjørn Rishovd Rund

Direktør for forskning i Vestre Viken
BjornRishovd.Rund@vestreviken.no

Charlotte Teigset

Stipendiat

Forskningsprosjektet finansieres med midler fra Helse Sør-Øst og Vestre Viken.

Sist oppdatert 28.03.2018