Biomarkører og immunterapi (MIMILUC)

Immunbehandling av kreft med spredning har vist gode resultater i kliniske studier. Mange pasienter har god nytte av behandlingen, men ikke alle. I denne studien ønsker vi å samle informasjon om effekter og bivirkninger av behandlingen gitt, og gjøre undersøkelser på pasientmaterialet for å lære om mekanismene bak ulik respons på behandling.

Immunbehandling av kreft med spredning har vist gode resultater i kliniske studier. Mange pasienter har god nytte av den nye behandlingen, men dessverre ikke alle. Vi har i dag ingen gode biomarkører som kan hjelpe oss i å forutsi hvilke pasienter som vil ha effekt og hvilke pasienter som heller bør behandles på andre måter. Flere nye medikamenter er på vei inn i klinisk bruk. I denne studien ønsker vi å samle informasjon om effekter og bivirkninger av behandlingen gitt, samt at vi ønsker å gjøre undersøkelser på pasientmaterialet for å lære mer om mekanismene bak ulik respons på behandling.

For å se på dette bil studien samle inn blodprøver, avføringsprøver og spørreskjema om blant annet ernæring.

Data tyder på at bakteriesammensetningen i tarmen kan ha stor innvirkning på immunsystemet, og dermed på effekt og bivirkninger av den nye immunbehandlingen, mens blodprøver kan hjelpe oss med å definere spesifikke markører i blodet som for eksempel kan hjelpe antyde effekt av behandling.

Prosjektslutt: 31.12.2032

Prosjektleder: Odd Terje Brustugun 

Finansiering: Studien er finansiert av midler fra Forskningsrådet, via firmaet BioMe.

 

Sentrale samarbeidspartnere: I dette prosjektet samarbeides det med flere andre norske sykehus, deriblandt Stavanger Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Bærum Sykehus og Sykehuset Innlandet. Prosjektet har sitt utspring i et samarbeid med firmaet BioMe, som produserer utstyr for prøvetaking, samt analyserer prøver i studien.

 

Sist oppdatert 24.06.2024