Et nasjonalt prosjekt - Hodgkin lymfom hos eldre

Formålet med dette prosjektet er å undersøke pasienter over 60 år med Hodgkin lymfom i Norge fra perioden 1995-2015.

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilken behandling pasienter over 60 år med Hodgkin lymfekreft har fått og hvordan det totalt sett har gått med disse pasientene.

Pasienter med Hodgkin lymfekreft er vanligvis yngre voksne under 40 år. I Norge får omtrent 20-30 pasienter over 60 år årlig denne sykdommen, og behandlingen av disse er vanskeligere enn hos de yngre. Det er lite forskningsbasert kunnskap om behandlingen av denne pasientgruppen. Vi ønsker å finne ut årsaker til dårligere prognose, slik at vi kan gi denne pasientgruppen bedre behandling og oppfølging.

Det er planlagt å undersøke pasienter over 60 år som i perioden 1995- 2015 har blitt behandlet for Hodgkin lymfekreft. Det anslås at det vil være rundt 400-600 pasienter i Norge. Helseopplysninger fra Norge vil bli slått sammen med opplysninger fra liknende pasienter i Sverige for å få en større database og kunne gjennomføre analyser med større statistisk styrke.

Fra pasientjournal er det innhentet opplysninger om alder, kjønn, tilleggs sykdommer vurdert etter CIRS-G kriteriene, utredning og funn ved denne, histologisvar, enkle blodprøver, behandling og gjennomføring av denne, vesentlige hendelser og toksisitet under behandling, respons på behandling, tid til tilbakefall og død med dødsårsak. 

Prosjektstart: Januar 2022

Planlagt prosjektslutt: Vår 2025

Prosjektleder Vestre Viken: Kjersti Lia 
Mail: Kjerli@vestreviken.no

Hovedveileder OUS: Alexander Fosså

Samarbeidspartnere: Lymfomgruppen, Radiumhospitalet, OUS.

Finansiering: 3 - årig stipendiat stilling fra Vestre Viken HF

(1, 2)

1.            Lia K, Jørgensen RRK, B LW, Fluge Ø, Fagerli UM, Bersvendsen H, et al. Overall survival and causes of death in elderly patients with Hodgkin lymphoma: a Norwegian population-based case-control study. Haematologica. 2023.

2.            Övergaard N, Lia K, Asdahl P, Wikman P, Glimelius I, Lagerlöf. I, et al. T082: AVD - a possible golden standard in the first-line treatment of older classical Hodgkin lymphoma patients. HemaSphere. 2022;6:37-8.

 

Sist oppdatert 06.12.2023