Brukerstyrt epilepsioppfølging – helseøkonomiske og kliniske effekter

Digital hjemmeoppfølging (DHO) for epilepsi ble utviklet og innført ved Drammen sykehus i 2019. Dette var det første forløpet av denne typen i Norge, og derfor er det viktig å dokumentere effektene, både når det kommer til helseøkonomiske aspekter og ressursbruk, og når det kommer til pasientsikkerhet og sykdomsforløp.

Pasienter som er med i prosjektet er påkoblet brukerstyrt epilepsioppfølging og samtykker til at opplysningene som registreres om dem kan brukes til forskning. Prosjektet innebærer ingen øvrig intervensjon eller undersøkelser for deltakerne.

I desember 2019 innførte Vestre Viken HF/Drammen sykehus brukerstyrt epilepsioppfølging, det første forløpet for denne typen oppfølging i Norge.

Oppfølgingen innebærer at personer med epilepsi besvarer et standardisert spørreskjema (PRO-EPI) om epilepsi hjemmefra. Besvarelsene kontrolleres av sykepleier, og videre nivå for oppfølgingen ved Nevrologisk poliklinikk baseres på dette. PRO-EPI ble utviklet og kvalitetssikret i det nasjonale fagnettverket EpilepsiNett, skreddersydd for formålet brukerstyrt epilepsioppfølging.

Forskningsprosjektet som er knyttet til brukerstyrt epilepsioppfølging har to deler. Den første er en helseøkonomisk del, som skal undersøke og dokumentere ressursbruken knyttet til denne typen oppfølging. Dette vil basere seg på registerdata, og fokus vil ligge på oppmøtetimer ved sykehuset, samt forbruk av øyeblikkelig hjelp ressurser. Den andre delen er en klinisk og pasientrettet del, som baserer seg på dataene pasientene selv har registrert ved å besvare PRO-EPI skjemaet. Her vil det være fokus på sykdomsutvikling og pasientsikkerhet, nærmere bestemt at sykdom og livskvalitet ikke forverres med denne typen oppfølging.

Start 01.10.2019

Slutt 31.12.2028

  • Prosjektleder: Marte Roa Syvertsen
  • Stipendiat Amund Leinaas (helseøkonomi)
  • Stipendiat Eline Dahl-Hansen (kliniske og pasientrapporterte data)

  • EpilepsiNett www.epilepsinett.org

  • Bergen Epilepsy Research Group BERG – Haukeland universitetssjukehus

  • Spesialsykehuset for epilepsi SSE

  • Akershus universitetssykehus

  • Universitetssykehuset Nord-Norge

PhD-stipend fra Helse Sør-Øst

Sist oppdatert 21.03.2024