BUPGEN studien – kliniske, miljømessige og genetiske forhold ved utviklingsforstyrrelser

Det overordnede formålet med BUPGEN-prosjektet er å finne ut mer om biologien bak særtrekk man finner ved autismespekterforstyrrelse (ASD). Prosjektet har et særlig fokus på å lete etter genetiske forhold som kan forklare hvorfor noen utvikler ASD. Videre undersøkes det hvordan miljømessige forhold spiller inn. BUPGEN-prosjektet inneholder forskningsregister, biobank og flere forskningsprosjekter om autismespekterdiagnoser.

Vestre Viken gjennomfører studien ved Nevropsykiatrisk seksjon hos Bærum barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BBUP), og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) hos Drammen barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (DBUP).

Datainnsamling i Vestre Viken startet i januar 2013. Studien er pågående.

Ole A. Andreassen

Professor ved Norsk forskning for mentale lidelser (NORMENT), ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (UiO)

Terje Nærland

Daglig leder, seniorforsker og PhD  ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (NevSom).

BUPGEN-studien er tilknyttet et nasjonalt nettverk og er et felles prosjekt mellom norske universiteter, en rekke helseforetak, samt Folkehelseinstituttet. Oslo universitetssykehus (OUS) har databehandler- og biobankansvar.

Studien finansieres ved bidrag fra de samarbeidende institusjonene og gjennom fortløpende søknader om forskningsmidler. Prosjektet har også fått midler fra Norsk forskningsråd, regionale helseforetak, EU og andre.

Sist oppdatert 28.03.2018