Validering av nytt instrument for utviklingstraumer - Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure scale (MACE)

Utviklingstraumer er en risikofaktor for psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, rusmisbruk og flere somatiske sykdommer. Eksisterende instrumenter for utviklingstraumer har en rekke svakheter. I studien undersøkes reliabilitet og validitet ved en norsk versjon av et nytt instrument, Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure scale (MACE) i et utvalg pasienter i psykisk helsevern.

Forskningsprosjektet hadde sin start i november 2017 og er planlagt avsluttet ila. desember 2019.

Prosjektet utføres via Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Prosjektleder er Roar Fosse.

Intern medforsker er Dag V. Skjelstad, forsker og førsteamanuensis II ved FoU-avdelingen og UiO.

Eksterne samarbeidspartnere er Thomas Jozefiak og Chris Margaret Aanonsen ved NTNU, Inga Schalinski og Thomas Elbert ved Universitetet i Konstanz og Dorothea Isele, Universitetet i Frankfurt.

Prosjektet finansieres via lønnsmidler fra Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Sist oppdatert 28.03.2018