Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950)

ACE 1950 er en stor befolkningsundersøkelse av innbyggere født i 1950. Hovedformålet er å undersøke helsetilstanden til et helt årskull, som så skal følges over flere år gjennom ulike delstudier. Fokus er rettet mot atrieflimmer og annen hjerte- og karsykdom, samt sykdommer som rammer hjernen (hjerneslag og demens).

ACE 1950 er en stor befolkningsundersøkelse der alle som er født i 1950 og bosatt i Akershus fylke (november 2011) ble forespurt om å delta. I Asker og Bærum valgte over 72 % å delta. Totalt har mer enn 3 700 personer deltatt i første del av prosjektet, og gjennomgått en grundig undersøkelse ved enten Bærum sykehus eller Akershus universitetssykehus.

Undersøkelsen innebar blant annet måling av blodtrykk, EKG (måling av hjerterytmen), spirometri (pusteprøve som måler lungefunksjon), blodprøver og ultralyd av hjertet og blodårer til hals og hode.

I 2023 starter 10-års oppfølgingsundersøkelse der alle deltakere vil bli invitert til ny undersøkelse.

Mer informasjon om studien finner du på www.ace1950.no

Screening for atrieflimmer

I et stort delprosjekt ble nytteverdien av screening for atrieflimmer undersøkt. Over 1 500 deltakere som også hadde høyt blodtrykk, diabetes eller annen hjertesykdom, ble i 2015–2016 undersøkt med et såkalt «tommel-EKG», i et forsøk på å avdekke ukjent atrieflimmer.

Gjennom denne undersøkelsen ble det funnet en høy forekomst av atrieflimmer som var kjent fra før, mens forekomsten av ukjent atrieflimmer var ca. 1 %.

Mer informasjon om studien finner du på www.ace1950.no

Prosjektet rekrutterer ikke lenger nye deltakere, men deltakere som allerede har sagt ja til å delta vil bli fulgt opp gjennom ulike delstudier over flere år.

Alle deltakere vil bli invitert til 10-års oppfølgingsundersøkelse som starter i 2023 og vil pågå i rundt tre år.

Studien utføres av Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus.

Hovedundersøkelsene pågikk i perioden 2012–2015, og videre delstudier og oppfølging vil pågå i en årrekke fremover. Studien har godkjenning (fra REK; regional etisk komite) for oppfølging av deltakerne til 2050.

Prosjektleder

Arnljot Tveit
Avdelingssjef for Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus
Professor II ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Co-prosjektleder​

Helge Røsjø
Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus
Avdeling for forskning og forsker ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Prosjektkoordinator​er

​Peter Selmer Rønningen
Lege og forsker ved Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus

Trygve Berge
Lege og forsker ved Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus

Stipendiater:

Marte Meyer Walle-Hansen
Magnar Gangås Solberg

Øvrige forskere:

Ingrid E. Christophersen
Håkon Ihle-Hansen

Prosjektmedarbeidere:

Steve Enger
Maja Hjorth-Johansen
André Pekkola Pacheco
Sophia Onarheim
Vigdis Bache Semb
Kristine S. Folkenborg

Klikk her for kontaktinformasjon​

Studien utføres i samarbeid med Akershus universitetssykehus, medisinsk divisjon, avdeling for forskning. I tillegg har prosjektet samarbeidspartnere ved universitetsmiljøene i Lund (Sverige) og København (Danmark).

Prosjektet er finansiert av de to helseforetakene Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, i tillegg til ekstern finansiering fra Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Universitetet i Oslo. Støtte til materiell har og blitt gitt fra Venner av Bærum sykehus og Indremedisinsk forskningsfond av 1987 (Bærum sykehus).

Sist oppdatert 30.03.2023