Kontrastoppladning i bryst på brystkreftpasienter

Kontrastoppladning i bryst på brystkreftpasienter er en kvalitetsstudie som sammenlikner kontrastoppladning i bryst på CT med kontrastoppladning i bryst på MR hos brystkreftpasienter. Dette for å finne ut om CT gir tilfredsstillende informasjon om kreftutbredelse i bryst hos enkelte pasientgrupper, slik at man på sikt kanskje kan spare tid og undersøkelser for pasientene og avdelingen.

Brystdiagnostisk senter, ved Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) i Vestre Viken.

Pasienter inkluderes i studien i perioden fra september 2017 til september 2018.

Annette Bergene Holm

Radiolog ved Brystdiagnostisk senter (BDS) i Vestre Viken.

Kristine Kleivi Sahlberg

Forskningsleder ved Forskningsenheten i Vestre Viken.

Ingeborg Mortensen

Fagradiograf på CT
Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken

Anne Egeløkke Smith

Fagradiograf på CT
Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken

Ingrid Annette Rislien

Fagradiograf på CT
Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken

Ellen Johanson

Radiolog
Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken

Forskningsprosjektet finansieres med midler fra Vestre Viken.

Sist oppdatert 28.03.2018