Kognitive effekter av ECT ved depresjon

Studien har undersøkt kognitive effekter av elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos pasienter med alvorlig depresjon.

Vi har undersøkt kognitive effekter av elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos pasienter med alvorlig depresjon. Deltakerne ble rekruttert via ECT-enhetene på Blakstad og Drammen sykehus og utredet med et bredt sammensatt kognitivt testbatteri rett før, 6 uker, 6 måneder og 2 år etter avsluttet behandling. Dette er den lengste oppfølgingsperioden etter ECT på verdensbasis.

Resultatene viser betydelig depresjonslette og bedret kognitiv funksjon, primært av prosesseringshastighet, oppmerksomhet og korttidshukommelse, allerede 6 uker etter ECT. Disse resultatene opprettholdes ved 6 måneder. Data fra 2-års-undersøkelsen er ennå ikke ferdig analysert. I forbindelse med prosjektet ble også en gruppe eldre friske menn og kvinner utredet med det samme testbatteriet som deltakerne med depresjon.

Forskningsprosjektet er utført ved Forskningsenheten i Vestre Viken.

Forskningsprosjektet startet i mars 2011 og ble avsluttet i desember 2017.

Prosjektledere:

Bjørn Rishovd Rund
Forskningsdirektør
E-post: bjornrishovd.rund@vestreviken.no

Christine Mohn
Postdoktor
E-post: h.c.mohn@psykologi.uio.no

Lenke Organisasjon/Avdeling, Sted v/ NAVN

Lenke Organisasjon/Avdeling, Sted v/ NAVN

Lenke Organisasjon/Avdeling, Sted v/ NAVN

Forskningsprosjektet ble finansiert med midler fra Helse Sør-Øst og Vestre Viken.

Sist oppdatert 28.03.2018