PÅRØRENDE I PSYKISK HELSE OG RUS:

Informasjon ved innleggelse eller poliklinisk behandling

Her har vi samlet nyttig informasjon til deg som er pårørende til en pasient som er innlagt eller har poliklinisk kontakt med oss i Vestre Viken.

 

Pårørende

De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider. 
Vi ønsker å bidra til et slikt samarbeid. Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær får en psykisk lidelse og/eller ruslidelse. Samtidig kan de være til stor hjelp for pasienten og en ressurs i behandlingen.

Som familie og pårørende er du ofte pasientens viktigste omsorgsperson og samarbeidspartner. Det er derfor viktig at du får relevant informasjon og veiledning. 
​Det er også viktig at du ivaretar deg selv og andre familiemedlemmer. 

Barn som pårørende

Når det gjelder pasienter som har barn eller søsken under 18 år vil vi tilby samtale for å ivareta barnas behov for informasjon og kartlegge deres behov for støtte og hjelp.

Her kan du lese mer om barn som pårørende

Ressurspersoner for pårørendesamarbeid, Forsknings og utviklingsavdeling i Psykisk Helse Og Rus i Vestre Viken

Navn: Mia Iversen, spesialrådgiver
Telefonnummer: 911 89 766

Navn: Irene Norheim, stipendiat Phd/spesialrådgiver
Telefonnummer: 916 12 805

Hilde Nymoen Nybakken, spesialrådgiver
Telefonnummer: 900 99 703

Amela Rogonja, rådgiver
Telefonnummer: 900 73 126

Asker DPS

Navn: Bente Solbakken, avdelingspårørendekoordinator
Telefonnummer pårørendekoordinator: 900 47 127
 
Sted: FACT 1-teamet i Asker
Telefonnummer pårørendekoordinator: 468 97 656
 
Sted: FACT 2-teamet i Asker
Telefonnummer pårørendekoordinator:  909 43 182  
 
Sted: Døgnenheten Sikta, Asker
Telefonnummer pårørendekoordinator: 67 50 28 00
 
Sted: ROP poliklinikken
Telefonnummer pårørendekontakt: 67 50 20 37/39
 

Bærum DPS

Navn: Mariann Rønning Schjerven, avdelingspårørendekoordinator
Telefonnummer pårørendekoordinator: 906 91 471
 
Sted: FACT-team og psykoseteam
Telefonnummer Barneansvarlig/pårørendekoordinator: 476 36 916
 
Sted: Psykoseteam
Telefonnummer pårørendekontakt: 908 65 616
 
Sted: Bærum DPS, Døgnseksjonen Dr. Høstsvei (Bærum)
Telefonnummer pårørendekontakt: 67 81 78 40


Drammen DPS

Navn: Betty Nicolaysen, avdelingspårørendekoordinator
Sted: Døgnseksjonen Konnerud, Drammen
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 88 83 00/ 32 88 83 44 
 
Sted: FACT 1
Telefonnummer pårørendekoordinator: 954 60 728  
 
Sted: FACT 2
Telefonnummer pårørendekoordinator: 908 80 120  
 

Kongsberg DPS

Navn: Solveig Teigen, avdelingspårørendekoordinator
Sted: Kongsberg DPS
Telefonnummer pårørendekoordinator for hele Kongsberg DPS: 32 72 58 50 
 
Sted: Akutt poliklinikk, Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50
 
Sted: Døgnavdeling (akutt/elektiv), Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50
 
Sted: Intensiv poliklinikk, Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50
 
Sted: Rus og psykisk helse (ROP)-teamet, Kongsberg 
Telefonnummer pårørende ressursperson: 32 72 58 50
 
Sted: FACT, Kongsberg  
Telefonnummer pårørendekoordinator: 906 14 756
 
Sted: Allmennpoliklinikk, team 1, Kongsberg 
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 72 58 50
 
Sted: Allmennpoliklinikk, team 2, Kongsberg 
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 72 58 50
 
Sted: Allmennpoliklinikk, team 3, Kongsberg
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 72 58 50
 

Ringerike DPS

Navn: Mari-Anne Strøm, avdelingspårørendekoordinator
Sted: Seksjon Røyse, døgnenehet og FACT-team
Telefonnummer pårørendekoordinator: 481 40 284  
 
Sted: Hønefoss poliklinikk
Telefonnummer pårørendekoordinator: 32 11 65 00

Navn:
Sted: Hallingdal
Telefonnummer pårørendekoordinator:
 

Blakstad sykehus

Sted: Seksjon for Psykose A
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 14 30

Sted: Seksjon for Psykose A
Telefonnummer pårørendekoordinator: 414 65 129​/ 66 75 15 74

Sted: Seksjon for Psykose B
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 11 36

Sted: Seksjon for Psykose B
Telefonnummer pårørendekoordinator:454 36 098

Sted: USEK døgn
Telefonnummer pårørendekoordinator: 979 61 230

Sted: USEK døgn
Telefonnummer pårørendekoordinator: 406 42 779

Sted: USU
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 16 20

Sted: Seksjon for Sikkerhet
Telefonnummer pårørendekoordinator: 66 75 11 43

Sist oppdatert 26.02.2024