Pårørendebrev - FACT-team Asker

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og andre nære kan oppleve store belastninger når noen får en psykisk lidelse. Det private nettverket bidrar ofte med betydningsfull støtte og hjelp og kan også være en viktig deltaker i behandlingen. De beste resultatene kan oppnås når pasient, pårørende og behandlere er i dialog og samarbeider.

For å styrke samarbeidet mellom FACT-team Asker og pårørende tilbyr vi tre samtaler der vi snakker om familiesamarbeid: en samtale med pasienten, en samtale med pårørende og en felles samtale med pasienten og pårørende.

Målet med samtalene er blant annet å fortelle hvorfor involvering av pårørende anbefales, og ha dialog om hvordan de kan støtte i krevende situasjoner og i bedringsprosessen.   

Det som i helsefaglige termer kalles Psykoedukativt familiesamarbeid (PEF), en kunnskapsbasert arbeidsmåte, vil bli ett av temaene vi informerer om.  

Du finner mye god informasjon på nettsiden: For deg som er pårørende - Vestre Viken

FACT-teamet kan kontaktes innenfor åpningstiden mandag-fredag kl. 08.00-15.30:

FACT-team 1: 909 96 550

FACT-team 2:
941 53 485


Asker kommunes døgnåpne kontakttelefon for psykisk helse og rus, som betjenes av helse- og sosialfaglig personale, kan også bidra med generell informasjon, råd, støtte og veiledning: 919 10 500  

Sammen kan vi oppnå mer.

Med vennlig hilsen oss i

FACT- Asker – et tverrfaglig behandlingsteam med medarbeidere fra Asker DPS, Asker kommune og NAV Asker.

Sist oppdatert 07.05.2024