Pårørendebrev - ADPS, Døgnseksjonen Sikta

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske lidelser eller ruslidelser. Nettverket kan samtidig være til hjelp for pasient og en ressurs i behandlingen.

De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider. Vi ønsker å samarbeide med deg som pårørende for å gi best mulig behandling til pasienten. Som familie og pårørende er du ofte pasientens viktigste omsorgsperson og samarbeidspartner. Det er derfor viktig at du får relevant informasjon og veiledning. Det er også viktig at du ivaretar deg selv og andre familiemedlemmer.

Hvis pasienten samtykker ringer vi deg i løpet av første døgn pas. er innlagt, for å gi deg informasjon om oss og høre hva som er viktig for deg. Vi ønsker også å invitere deg til en samtale her mens pasienten er innlagt.

Målet med samtalene er å lytte til deg som pårørende, få innspill om pasientens situasjon, informere om behandlingen her og veien videre. Vi ønsker også å informere om mestringsplanen til pasienten. Mestringsplanen skal bidra til forutsigbarhet og større trygghet ved kriser og økende symptomer av psykiske lidelser eller ruslidelser.

Barn som pårørende                                                                                                   

For pasienter som har barn eller søsken under 18 år, vil vi tilby samtale for å ivareta barnas behov for informasjon og kartlegge deres behov for støtte og hjelp.

Vi ser frem til å snakke med deg.

Har du spørsmål kan du også ringe Siktas pårørendekoordinator Unni Berntsen tlf. 67 50 28 09. Hun ringer deg opp igjen dersom hun er opptatt.

 

Med vennlig hilsen

Asker DPS, Døgnseksjonen Sikta,
Røykenveien 170
1385 Asker

Sist oppdatert 25.01.2024