Pårørendebrev - Seksjon psykose A, Blakstad sykehus

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlingsteamet samarbeider. Vi ønsker å invitere til samarbeid.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær får en psykisk lidelse, samtidig kan pårørende være en hjelp for pasienten og en ressurs i behandlingen. Som pårørende er du ofte både omsorgsperson og samarbeidspartner. Forskning viser at det er nyttig med informasjon og veiledning om hvordan man som pårørende best kan bistå i bedringsprosessen til den som strever. Den inngår også i helsetjenestens oppgave å gi informasjon og støtte til pårørende slik at de kan ivareta seg selv.  

Vi ønsker her å gi deg informasjon om vår seksjon og en oversikt over nyttige nettsteder og telefonnumre. Vi ønsker også å invitere deg til en eller flere samtaler mens pasienten er i behandling hos oss. 

Målet med samtalene er å lytte til deg som pårørende, veilede og informere om behandlingen. Dersom det er aktuelt vil du få informasjon om behandlingsformen Psykoedukativt familiesamarbeid som involverer pårørende.

Barn som pårørende

For pasienter som har barn eller søsken under 18 år vil vi tilby samtale. Dette er for å ivareta barn som pårørende sine rettigheter og behov for informasjon, støtte og hjelp videre.

Besøk

Vi ber om at besøk som hovedregel finner sted etter kl. 16 på hverdager og etter avtale i helger og helligdager. Ta kontakt med seksjonen om du planlegger besøk slik at det kan tilrettelegges på en hyggelig måte.

Kontaktinformasjon og informasjon om seksjonen:

Seksjonen kan nås hele døgnet på telefon 66 75 11 63
Pårørendekoordinator kan nås på telefon 66 75 11 74

Seksjon psykose A, Blakstad - Vestre Viken HF

Seksjonens informasjonsbrosjyre

 PSYA-SPA Informasjon til pasienter og pårørende

Her kan du finne mer informasjon, tips og råd til deg som er pårørende:
For deg som er pårørende - Vestre Viken

Vi ser frem til videre samarbeid

 

QR-kode

 

Sist oppdatert 24.01.2024