Pårørendebrev - Ringerike DPS, Røyse

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske lideleser eller ruslidelser. Nettverket kan være til hjelp for pasientene og en ressurs i behandlingen. De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider om å hjelpe pasienten.

For å styrke samarbeidet mellom Ringerike DPS og pårørende, vil du/dere få tilbud om samtale om familiesamarbeid. Målet med samtalen er å støtte pasientens bedringsprosess og bedre livssituasjonen for både pasient og familiemedlemmene.

Ved spørsmål kan dere kontakte Pårørendekoordinator, Mari-Anne Strøm:

Telefon: 32 16 68 42/ 32 16 68 30


Til slutt ønsker vi å tilføye to telefonnummer man kan ringe for generell pårørende
støtte:

Nasjonal rådgivningstjenesten for pårørende:

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende:
Telefon: 22 49 19 22 (Åpent mandag- fredag kl. 10-15 og tirsdag kl. 11-19)

Pårørendelinjen: 
Telefon: 909 04 848 (Åpen mandag, onsdag, fredag kl. 10:00 - 19:00 og tirsdag, torsdag kl. 10:00 - 15:00)

Du finner mer informasjon for deg som er pårørende på Vestre Vikens pårørendeside.

Med vennlig hilsen
Ringerike DPS, Røyse.

Sist oppdatert 07.03.2024