Pårørendebrev - Kongsberg DPS, FACT-team

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske lidelser eller ruslidelser. Nettverket kan være til hjelp for pasientene og en ressurs i behandlingen. De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider om å hjelpe pasienten. Vi ønsker å bidra til dette samarbeidet!

For å styrke samarbeidet mellom FACT og pårørende, vil du/dere få tilbud om samtaler om familiesamarbeid. Målet med samtalene er å støtte pasientens bedringsprosess og bedre livssituasjonen for både pasient og familiemedlemmene.  Ved spørsmål kan dere kontakte Kongsberg DPS på telefon 32 72 58 50.

Til slutt ønsker vi å nevne to telefonnummer man kan ringe for generell pårørende støtte:

  • Nasjonal rådgivningstjeneste for pårørende, tlf.: 22 49 19 22 (åpent mandag-fredag kl. 10-15 og tirsdag kl. 11-19)
  • Pårørendelinjen, tlf.: 909 04 848 (åpent mandag, onsdag og fredag kl. 10-19 og tirsdag og torsdag kl. 10-15)

Med vennlig hilsen

FACT-teamet ved Kongsberg DPS

 

Sist oppdatert 22.01.2024