Pårørendebrev - Drammen DPS, Døgnseksjonen Konnerud

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske lidelser eller ruslidelser. Nettverket kan være til hjelp for pasient og en ressurs i behandlingen. De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider om å hjelpe pasienten. Vi ønsker å bidra til dette samarbeidet!

For å styrke samarbeidet mellom Drammen DPS og pårørende, vil du/dere få tilbud om tre samtaler om familiesamarbeid. Målet med samtalene er å støtte pasientens bedringsprosess og bedre livssituasjonen for både pasient og familiemedlemmene.

Til slutt ønsker vi å tilføy tre telefonnummer man kan ringe for generell pårørende støtte:

  • Pårørendekoordinator for Drammen DPS, Døgnseksjonen Konnerud, Betty Nicolaysen, tlf.nr: 32 88 83 00/ 32 88 83 44 (mandag-fredag kl. 08:00-15:30, hvis hun ikke svarer vil hun ringe tilbake).

  • Nasjonal rådgivningstjenesten for pårørende, tlf.nr: 22 49 19 22
    (Åpent mandag- fredag kl. 10:00-15:00 og tirsdag kl. 11:00-19:00).
  • Pårørendelinjen: tlf.nr: 909 04 848
    (Pårørendelinjen er åpen alle hverdager mellom kl. 10:00–15:00. Mandager og onsdager har de langåpent fram til kl. 19:00).

 

Sist oppdatert 26.02.2024