Glukoseanalyser til diagnostisk bruk

Glukoseanalyser til diagnostisk bruk skal tas på litium-heparin plasma prøverør (grønn med gul ring).

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 21.12.2017

Det er spesielt viktig at glukoseanalyser som brukes diagnostisk ikke utsettes for preanalytiske feilkilder. Glukoseverdien i en usentrifugert prøve faller med 5-7 % pr time både i serum- og plasmarør, som skyldes at blodceller forbruker glukose i prøverøret.

Fordi serumrør må koagulere i 30 minutter, vil verdien bli noe lavere enn for li-heparin som sentrifugeres umiddelbart. På grunn av dette skal glukosebelastning og fastende glukose til diagnostisk bruk tas på li-heparin rør. Li-heparin rør skal sentrifugeres for å skille plasma og blodlegemer med en gang prøven er tatt, og vil når dette gjøres riktig, ikke ha vesentlig forbruk av glukose.

Dersom glukose likevel tas på et serumrør, må prøven sentrifugeres etter 30 minutter fordi det vil bli et ytterligere forbruk av glukose desto lenger prøven blir stående.

Det er viktig at prøver ikke blir sendt til laboratoriet usentrifugert. Prøven må i stedet bli håndtert etter retningslinjene som er beskrevet over, settes i kjøleskap og sendes neste dag.