illustrasjon av laboratorium

Laboratoriediagnostikk

I Vestre Viken er det Avdeling for laboratoriemedisin (med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi og blodbank) og Avdeling for klinisk patologi som er ansvarlige for diagnostikk innen laboratoriefagene. Avdelingene leverer tjenester til sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus), samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.


 ​Laboratoriehåndbok​

Tallene gjelder prøvesvar fra alle analyser utført ved Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken, for alle rekvirenter (interne og eksterne).

 

Antall positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Drammen pr. uke, siste uker:

Luftveisrapport Drammen sykehus
Bildet viser antall positive prøver pr. agens (virus eller bakterie) i luftveisprøver analysert med PCR ved Mikrobiologisk seksjon Drammen.

 

Antall positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Bærum pr. uke, siste uker:

Sjøkart
Bildet viser antall positive prøver pr. agens (virus eller bakterie) i luftveisprøver analysert med PCR ved Mikrobiologisk seksjon Bærum.

 

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre oppgaver i samsvar med gitte krav. Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 (2012) Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse. Testnummer 195.

Mer informasjon om avdelingens akkreditering finner du på

Laboratoriefag Vestre Viken

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, på kurs og per telefon.

Det lokale arbeidet i Asker og Bærum, og Buskerud ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmeside: http://www.noklus.no

Ansvarlig spesialist er avdelingsoverlege Bess Margrethe Frøyshov

Laboratoriekonsulenter

Akershus:

Kristine Müller Fagerholt
Mobil: 412 67 494

Buskerud:

Cathrine Berget Bottolfs
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 928 083 73

Hildegunn Aas
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 472 85 921

Anne-Sissel Saure
Telefon: 32 80 37 67
Mobil: 970 20 759


Labnytt

 • 25. august 2023
  Presisering av kriterier for tildeling av CGM

  Det ble på interregionalt fagdirektørmøte i februar 2023 besluttet endring av rutiner for tildeling av CGM-utstyr til pasienter med diabetes. Informasjon om dette til fastlegene ble gitt i PKO-nytt nr 2 2023. 

 • 17. januar 2023
  Informasjon om nytt bestillingssystem og laboratoriehåndbok fra 19.januar 2023

  19. januar 2023 tar Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF i bruk ny løsning for analysebeskrivelser, faglig informasjon og bestilling av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten. 

 • 13. desember 2022
  Ny analyse for korona-antistoff

  Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus og Drammen sykehus, har byttet til ny analyse for korona- antistoff i serum.

Sist oppdatert 21.02.2023