Reagensrør.

Forskning og innovasjon

Forskning gir ny kunnskap og økt kompetanse. Dette sikrer behandling med høy kvalitet og trygghet. Derfor er forskning viktig for oss. Forskning er en av helseforetakenes lovpålagte hovedoppgaver og Vestre Viken har et aktivt forskningsmiljø. Vi tilstreber å ha høy kvalitet i forskningen vår og vi har fokus på at forskningen skal komme pasientene til gode.

Kontakt Forskningsenheten

Artikler fra årets nasjonale forskningsrapport

  • Ansatte i fact sikkerhet Jeanette Rønningen og teamleder Asgeir Johnsen
    26. mai 2023
    Større frihet og færre innleggelser

    FACT Sikkerhet i Vestre Viken har for enkeltpasienter ført til større frihet og færre innleggelser. Teamet er det første i landet og ivaretar pasienter med særlig høy voldsrisiko utenfor sykehus.

Sist oppdatert 08.03.2023