Reagensrør.

Forskning og innovasjon

Forskning gir ny kunnskap og økt kompetanse. Dette sikrer behandling med høy kvalitet og trygghet. Derfor er forskning viktig for oss. Forskning er en av helseforetakenes lovpålagte hovedoppgaver og Vestre Viken har et aktivt forskningsmiljø. Vi tilstreber å ha høy kvalitet i forskningen vår og vi har fokus på at forskningen skal komme pasientene til gode.

Kontakt Forskningsenheten

Artikler fra årets nasjonale forskningsrapport

    Sist oppdatert 18.01.2024