Nyheter for henvisere

 • 25. august 2023
  Presisering av kriterier for tildeling av CGM

  Det ble på interregionalt fagdirektørmøte i februar 2023 besluttet endring av rutiner for tildeling av CGM-utstyr til pasienter med diabetes. Informasjon om dette til fastlegene ble gitt i PKO-nytt nr 2 2023. 

 • 17. januar 2023
  Informasjon om nytt bestillingssystem og laboratoriehåndbok fra 19.januar 2023

  19. januar 2023 tar Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF i bruk ny løsning for analysebeskrivelser, faglig informasjon og bestilling av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten. 

 • 13. desember 2022
  Ny analyse for korona-antistoff

  Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus og Drammen sykehus, har byttet til ny analyse for korona- antistoff i serum.

Sist oppdatert 24.04.2023