En gruppe kvinner som poserer for et bilde

Ungdom på sykehus

Denne siden er til deg som er ung pasient og skal på sykehus. Siden er delt opp i to, en for psykisk helsevern og en for somatikk. Somatikken behandler det kroppslige, mens psykiatrien behandler det psykiske. Du finner blant annet informasjon om de forskjellige avdelingene, akuttinnleggelser og rettigheter for deg som pasient.

Psykisk helsevern for barn og unge

Vestre Viken har egne avdelinger som tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern til barn og unge (0-18 år). På denne siden kan du lese mer om psykisk helsevern i Vestre Viken, og dine rettigheter som pasient.
Psykisk helsevern for barn og unge
En mann og kvinne i medisinsk skrubb

Ungdom på somatiske sykehus

Vestre Viken har en egen Barne- og ungdomsavdeling, denne finnes ved Drammen sykehus. I tillegg finnes det noe som kalles for Barnepoliklinikker som kun behandler deg på dagtid. Disse finnes ved Drammen sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.
Ungdom på somatiske sykehus
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Sist oppdatert 16.11.2023