Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Dialogmeldinger brukes av avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus  i Vestre Viken.

​Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter  – for eksempel ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.

MERK! Det er foreløpig ikke mulig å sende dialogmeldinger til fagsystemene for bildediagnostikk.

Her kan du lese info om og felles "kjøreregler" for bruk av dialogmeldinger

Sist oppdatert 06.06.2023