Pakkeforløp for kreft

Ved mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Det legges stor vekt på at du som pasient skal få god informasjon og mulighet til brukermedvirkning.

Generelt om kreft og kreftdiagnoser

Du finner informasjon om ventetider, utredning, behandling og oppfølging av den enkelte kreftdiagnose på våre nettsider. Bruk søkeboksen oppe til høyre på denne siden for å søke på den krefttypen du ønsker informasjon om.

Forløpskoordinatorer for kreft

Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson når du behandles ved sykehuset, og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg. I tillegg til dette er forløpskoordinatorene kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Du finner kontaktinfo til foreløpskoordinatorene her og på hver enkelt behandlingsside for kreft.

Kreftkoordinatorer i kommunene

Kreftkoordinatorer i kommunene kan gi deg råd og støtte når du er hjemme. Våre forløpskoordinatorer samarbeider med kreftkoordinatorene i kommunene og kan hjelpe deg å etablere kontakt med dem ved behov.

Informasjon om denne ordningen og kontaktinfo til kreftkoordinatorene finner du hos Kreftforeningen.

Sist oppdatert 11.06.2021