Samarbeidsutvalg for leger

Samarbeidsutvalg for leger i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike er opprettet etter mandat fra Lokalt samarbeidsutvalg (LSU).

illustrasjon diverse helseyrker

Bærum: MSU (Medisinsk samarbeidsutvalg)
Drammen: RMU (Rådgivende medisinskfaglig utvalg)
Kongsberg: RMFU (Rådgivende medisinskfaglig utvalg)
Ringerike: SU (Samarbeidsutvalg leger)

Sist oppdatert 29.11.2022