FOR FASTLEGER OG ANDRE HENVISERE:

Informasjonsmateriell for digital sårtjeneste

Digitale helsetilbud med bruk av video, bidrar til en trygg og god oppfølging av pasientene, der både spesialisthelsetjeneste, fastleger og kommunehelsetjenesten samarbeider om såroppfølgingen. På denne siden finner du som fastlege og annen henviser alt av informasjonsmateriell knyttet til digital sårtjeneste.

Sist oppdatert 04.03.2024