Samhandlingslegene

Samhandlingslegene består av fastleger / sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger  som konsulenter på sykehusene. Seksjonen arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset.

 • Jan Robert Grøndahl
  Leder for samhandlingslegene ved Vestre Viken HF.
  40 % stillingsandel, arbeidsdag onsdag og torsdag.

 • Trygve Kongshavn
  Rådgiver ved Stab for medisin og helsefag.

Samhandlingslegene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.
   

Samhandlingslegene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.
   

 • Jan Robert Grøndahl
  40 % stillingsandel.
   - Leder for samhandlingslegene ved Drammen sykehus.
   - ØNH, KMD, AIO, Smerteklinikken
   - Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD)
   - PHT

 • Manjit Kaur Sirpal
  20 % stillingsandel.
   - Klinikk for psykisk helse og rus (PHR). Blakstad
   - Palliativ avdeling
   - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp.

 • Håvard Hagen Vika
  20 % stillingsandel.
   - Nevrologi, geriatri, habilitering og rehabilitering.
   - Ortopedisk avdeling.

 • Anne-Grete Skaret
  20 % stillingsandel.
   - Sykepleier ved Barne- og ungdomsavdelingen.
   - Sekretærfunksjon i PKO.

 • Torbjørn Jeppesen
  20 % stillingsandel
  - Medisinsk avdeling
  - Akuttmottaket 

 • Lejla Hamzic
  20 % stillingsandel
  - Drammen DPS / BUP
  - Barne- og ungdomsavdelingen

 • Tone Eikrem Harr
  20 % stillingsandel
  - Kirurgisk avdeling

Samhandlingslegene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.
   

 • Marianne Mathiesen
  20 % stillingsandel
   - Leder samhandlingslegene Konsberg sykehus
   - Kirurgisk avdeling.
   - Ortopedisk avdeling

 • Terje Sandvik
  20 % stillingsandel
   - Somatiske (medisinske) avdelinger.
   - Psykiatri.
   - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Samhandlngslegene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag på onsdager, og på Hallingdal sjukestugu på torsdager.

 • Mette Lerfaldet
  20 % stillingsandel.
  - Leder for samhandlingslegene ved Ringerike sykehus
  - Medisin
  - Ringerike distriktspsykiatriske senter (RDPS)
 • Gaute Guttormsen
  20 % stillingsandel.
  - Kir avd.
  - Ortop avd
 • Andrea Langdalen
  20 % stillingsandel.
  - Kvinne/barn.
  - Barne- og ungdomspsykiatri (BUP).
 • Toril Bøyum
  20 % stillingsandel.
  - Hallingdal sjukestugu. 

Slik finner du fram

Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

En stor bygning med mange vinduer

Kongsberg sykehus

Drammensveien 4

3612 Kongsberg

Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss