Grafisk brukergrensesnitt

Vestre Vikens virtuelle sykehus

Velkommen til Vestre Vikens virtuelle sykehus, Vestre Vikens satsing på virtuelle helsetjenester.

I Vestre Vikens virtuelle sykehus ønsker vi, ved hjelp av teknologi, å tilby hele eller deler av behandling og oppfølging der du er. Det betyr at du slipper å reise til sykehuset og kan motta nødvendig oppfølging i eget hjem.  Det betyr også at spesialister ved våre sykehus kan bidra i pasientbehandling og oppfølging andre steder, uten å måtte reise til der hvor pasienten befinner seg fysisk. 

Vi vil tilby deg en trygg behandling uansett om den tilbys digitalt eller fysisk. Hva som passer for deg i ditt forløp besluttes i samråd med din behandler. I mange tilfeller vil det fortsatt være nødvendig med fysisk oppmøte på et av Vestre Vikens sykehus, men det er et mål å kunne tilby mer behandling og oppfølging hjemme. 


Digital oppfølging gir deg som pasient fordelen av å slippe å reise til sykehuset. Det kan også gi helsepersonell mulighet til å oppdage endringer i din tilstand på et tidligere tidspunkt. 

I vårt virtuelle sykehus har vi etablert en rekke behandlingstilbud og nye er under utvikling. I oversikten under kan du lese mer om behandlingstilbudene og hvordan vi jobber med å videreutvikle nye tilbud slik at flere pasientgrupper kan velge digital behandling og oppfølging.  

Er du allerede i et digitalt forløp finner du innlogging til tjenestene og kontaktinformasjonen under. 

Er du pasient og under oppfølging kan du gå til innlogging her.  Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Innlogging for egenregistrering (elektronisk ID)  i somatikken

Her kan du logge deg inn via ID-porten (elektronisk ID) for egenregistrering i psykisk helsevern

Innlogging med engangskode

Logg inn her om du har mottatt engangskode fra behandler eller i brev. Dette gjelder kun for pasienter som ikke har elektronisk ID og kun etter avtale med avdelingen du går til behandling hos. Alle andre brukere må logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Her kan du logge deg inn med engangskode for egenregistrering i psykisk helsevern


Under vil du finne tjenester som allerede er i drift. I tillegg kan du lese om forskning og hva vi planlegger i fremtiden. Du kan også lese om hvordan vi bruker ny teknologi mellom våre sykehus og i samarbeid med andre.

 

Nedenfor kommer en video om Brukerstyrt oppfølging av somatikken i Vestre Viken

 

 

    Sist oppdatert 22.02.2024