Effekt av redusert treningskapasitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer (NEXAF Detraining)

Formålet med studien er å sammenligne effekten av ulike nivåer av treningsintensitet på sykdommens forløp blant personer med atrieflimmer.

Om studien

Dette er en studie med mål om å sammenligne effekten av ulike nivåer av treningsintensitet på sykdommens forløp blant personer med atrieflimmer.

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus i Vestre Viken HF er ansvarlig for studien, som gjennomføres i samarbeid med sykehus både nasjonalt og internasjonalt.

Vitenskapelig tittel

Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer - en internasjonal multisenter randomisert kontrollert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 20.09.2021 fram til 30.07.2027

Hvem kan delta?

Forutsetningen for å delta i denne studien er at du har anfallsvis atrieflimmer, som er bekreftet med EKG før du inkluderes i studien.

Pasienter som kan delta i studien inkluderes via prosjektets nettside

Du må trene regelmessig (minst 5 timer i uken med løping, roing eller lignende, eller minst 8 timer i uken med sykling eller langrenn). Du må ikke ha høyt blodtrykk, diabetes eller kjent hjertesykdom, ikke ha røyket siste 5 år, ikke misbruke alkohol eller andre rusmidler, eller benytte dopingmidler. Du må ha en smarttelefon som du kan bruke i studien.

Du kan lese mer om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Pasienter som kan delta i studien inkluderes via prosjektets nettside.

Hva innebærer studien?

Deltakerne vil fordeles tilfeldig til enten å trene med høy intensitet i minimum 15 minutter, minst 3 ganger i uken, eller å trene med lav intensitet, i en periode på 16 uker.

I prosjektet vi vi innhente og registrere opplysninger om deg. Ca. 5 uker før treningsprogrammet starter, vil du få operert inn en liten hjerterytmemonitor under huden. Hensikten med det er å kartlegge hvor ofte og hvor mye atrieflimmer deltakerne har.

Du vil bli tildelt treningsopplegg baser på hvilken gruppe du havner i. Før du starter med det tildelte treningsopplegget, vil du i løpet av en dag bli undersøkt med ultralyd av hjertet, hjerterytmeregistrering (Holter-undersøkelse), og deretter legeundersøkelse, ergospirometri (sykkeltest) og fastende blodprøver. Du vil også bli bedt om å fylle ut spørreskjema om blant annet livskvalitet og symptomer, bruk av tobakk og alkohol, treningsvaner og symptomer på atrieflimmer. Disse undersøkelsene vil bli gjentatt etter 16 uker med treningsprogram er gjennomført.

I løpet av de 4 månedene treningsopplegget varer, må du bruke pulsklokke, som er koblet til en applikasjon på smarttelefonen din for registrering av treningsintensitet. Det tar ca. 6 mnd. fra man starter i studien til man er ferdig. I løpet av denne tiden vil det være totalt 4 besøk ved Bærum sykehus. I tillegg vil du bli kontaktet på telefon underveis i studien. Alle undersøkelser og hjerterytmemonitor er gratis.

Det vil bli tatt blodprøver i studien, og det tas mellom 10 og 50 ml blod hver gang (totalt max. 100 ml). Noen av blodprøvene er vanlige rutineprøver, men det meste av blodet vil bli frosset ned og skal oppbevares i en forskningsbiobank på Bærum sykehus tilknyttet prosjektet, og tint opp på et senere tidspunkt for å gjennomgå spesialanalyser, eksempelvis analyser for markører for skade eller endring i hjertets muskulatur, og for akutt betennelse.

Du vil ikke motta noen kompensasjon for din deltakelse i studien.

Implantasjon av hjerterytmemonitor:

I lokalbedøvelse og under sterile forhold, implanteres en rytmemonitor under huden til venstre på brystet. Det tar ca. 20 minutter. Du vil få mer informasjon om dette om du er aktuell for studien.

Mulige fordeler og ulemper

Gjennom å delta i studien vil du bidra til ny kunnskap om behandlingen av atrieflimmer. For din egen del vil du bli grundig undersøkt med tanke på hjertet og dets funksjon. Hvis du ønsker, kan du kan beholde hjerterytmemonitoren etter at studien er ferdig, og dermed få en grundig kartlegging av din hjerterytme og atrieflimmer. Undersøkelsene innebærer ikke ubehag bortsett fra arbeidstester på ergometersykkel og alminnelig blodprøvetaking. Implantasjon av hjerterytmemonitor gjøres under sterile forhold og er forbundet med svært lav risiko for komplikasjoner.

Kontaktinformasjon

Marius Myrstad

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus i Vestre Viken.
Leder for studien.
marium@vestreviken.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital

Vestre Viken HF har nasjonalt koordinerende ansvar for denne studien i Norge.

Sykehus som deltar i studien er:

  • St. Olavs Hospital i Trondheim
  • Universitetssykehus i Leuven, Belgia
  • Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australia