Digital hjemmebasert prehabilitering før kirurgi

Kreftkirurgi vil forbigående redusere funksjonsnivå, og iblant gi et irreversibelt- eller langvarig funksjonstap. Vi tror at ved å forbedre fysisk form og kosthold før kirurgi (såkalt «prehabilitering») kan man begrense komplikasjoner og ivareta, eller øke, funksjonsnivået og livskvaliteten etter operasjonen. I prosjekt sammenlignes et digitalt hjemmebasert-, og et oppmøtebasert prehabiliteringstilbud, mot dagens praksis (ingen organisert prehabilitering).

Om studien

Vitenskapelig tittel

Digital Home-Based Prehabilitation Before Surgery (dHOPE) – Preservation of Functional Status in Patients Undergoing Major Cancer Surgery –

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.02.2024 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

For å være med i studien, må man ha kreft i tykk- eller endetarm som skal opereres. Man må forstå norsk muntlig og skriftlig, og man må være i stand til å gjennomføre tester og spørreskjema. Man kan ikke delta i studien dersom man har andre sykdommer som gjør at man ikke kan trene, eller ikke forstår instruksjoner.

Pasienter med kreft i tykk- og endetarm som skal opereres, kan kontakte kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus via behandlende lege.

Hva innebærer studien?

Deltakerne plasseres tilfeldig i enten en kontrollgruppe (nåværende praksis) eller i en av to intervensjonsgrupper. Den ene av intervensjonsgruppene får digital hjemmebasert daglig trening under veiledning av en fysioterapaut, mens den andre intervensjonsgruppen får samme trening ved oppmøte på sykehus. Begge intervensjonsgruppene får kostholdsråd og geriatrisk vurdering. Alle de inkluderte pasientene (også kontrollgruppen) gjennomgår fysiske tester på sykehuset tre ganger. Første gang når man blir med i studien, andre gang etter intervensjon (like før operasjonen) og siste gangen 4-6 uker etter operasjonen. Høyde, vekt og blodprøver tas på de samme tre tidspunktene.

Vær oppmerksom

Strukturert trening og optimalisering av kosthold vil øke fysisk kapasitet til de inkluderte pasientene før kirurgi, men vi forventer at de pasientene som tilfeldig plasseres i en av de to intervensjonsgruppene, vil profittere mer på prosjektet enn dem som tilfeldig plasseres i kontrollgruppen. Prosjektet medfører ingen risiko utover det som medfølger standard utredning og oppfølging av pasienter med kreft, men operasjonstidspunktet for pasientene i intervensjonsgruppene vil utsettes med omlag en uke i forhold til «pakkeforløpstidene»

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Rune Ougland, MD PhD

 

Marita Tegnader

Forløpskoordinator/kreftsykepleier, Kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus

mtegna@vestreviken.no 468 81 194

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Diakonhjemmet sykehus
  • Oslo universitetssykehus

Tampere University (Finland). 
Ambroise Paré University Hospital (Frankrike)
Nice University Hospital (Frankrike)
Aktiv mot Kreft (pasientorganisasjon, Norge)
PueroVita Biotech (biotek firma, Norge)