Behandling

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte når du har time hos oss. Da snakker du med behandleren din på skjerm i stedet for å møte opp på sykehuset. Du og behandleren kan sammen avgjøre om videokonsultasjon passer for deg.

Det er frivillig å delta i videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Det vil heller ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud.

Før

Vi anbefaler at du gjør deg klar i god tid før timen starter. Sørg for å være på en uforstyrret plass. Du vil få SMS-påminnelse 10 dager før og 3 dager før timen. Lenke til videokonsultasjonen kan du finne på flere måter. 

Gjør en av følgende:

  • Logg inn på helsenorge.no og finn timen til videokonsultasjon under «Timeavtaler» eller i det digitale innkallingsbrevet
  • Bruk lenke du har fått i siste påminnelses-SMS
  • Bruk lenke du har fått i fysisk innkallingsbrev (skriv den inn i nettleseren med små bokstaver).

Du må være koblet til internett. 
 
Du kan bruke PC, nettbrett eller smarttelefon. Hvis du har Mac, iPhone eller iPad anbefaler vi at du bruker nettleseren Safari. Hvis du har en Windows-PC eller Android nettbrett/telefon, bør du bruke nettleseren Chrome. 
 
Du trenger ikke å installere programvare på din enhet, men du vil trenge kamera for å se og bli sett. Du kan derfor ikke bruke enheter som ikke har kamera. 
 
Vi anbefaler at du bruker øretelefoner/ørepropper for å få best mulig lyd.

Sliter du med tekniske problemer - start enheten på nytt. Lukk andre programmer som er åpne. Hvis du ikke kommer inn i møtet til avtalt tid, ringer behandleren deg på telefon.

Under

Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. I starten er det viktig at alle presenterer seg. Hvis du har en venn eller pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. 
 
Du kan gå inn i videomøtet enten via Helsenorge.no eller via SMS og smarttelefon:
 

Delta i videomøtet fra Helsenorge.no

 

Ofte stilte spørsmål

Lenken du har mottatt på helsenorge.no eller på SMS, kan du bruke til å teste løsningen på forhånd. Du kan teste når som helst og så mange ganger du vil. Vi anbefaler at du gjør dette så fort du får innkalling eller SMS. Hvis du ikke har mottatt videolenke på SMS eller helsenorge.no, finner du den i innkallingsbrevet du har mottatt i posten. Skriv videolenken (små bokstaver) inn i adressefeltet i nettleseren din.

Du trenger ikke laste ned noen programmer eller apper for å delta. Bare følg lenken i innkallingen du har fått på SMS/innkallingsbrev.

Skru opp lyden på mobilen/nettbrettet eller datamaskinen. På mobil og nettbrett er volumtaster oftest på siden av enheten. 

Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg og dere blir enige om hva dere skal gjøre. 

Du har trolig «snudd» kameraet, slik at det ikke lenger filmer deg, men motsatt vei. Trykk på skjermen og velg kameraikonet for å bytte kameraretning.

Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg og dere blir enige om hva dere skal gjøre. 

Ta kontakt med avdelingen som har innkalt deg til videokonsultasjon. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet.

Vent noen minutter. Behandleren vil prøve å møte presis, men kan dessverre bli forsinket på samme måte som i den vanlige poliklinikken.

Ta kontakt med avdelingen som har innkalt deg til videokonsultasjon og gi beskjed. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet. Det kan hende at konsultasjonen må utsettes.

Forsøk å koble deg opp til møtet igjen. Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg og dere blir enige om hva dere skal gjøre. 

Gi beskjed til behandleren din at du ikke lenger er alene i rommet, slik at samtalen kan pauses. Sørg for at du får rommet for deg selv igjen dersom det er mulig. 

Timen din er opprettet i pasientjournalsystemet, men det kan ha skjedd en feil ved oppretting av videomøtet. Ta kontakt med avdelingen på telefonnummeret du finner i innkallingsbrevet.

Du får ny lenke for hver time. Pass på at du bruker riktig lenke, sjekk dato og tid på innkallingen i SMS/innkallingsbrev.

Du må også lukke nettleservinduet etter timen. Hvis flere nettleservinduer står åpne, vil disse konkurrere om kamera og mikrofon.

Hendelser som gjør at informasjon om deg og din helse blir fanget opp av andre, medfører at videomøtet pauses eller avsluttes. Du og behandleren din blir enige om hva dere skal gjøre. 

Etter

Betaling

Du må betale egenandel som ved fysisk oppmøte, og vil få en faktura på vanlig måte. Pasienter med frikort og barn under 16 år skal ikke betale egenandel. Det samme gjelder innenfor psykisk helse for barn og ungdom under 18 år.

Journalføring

Videokonsultasjon blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal.