Trening og atrieflimmer – en randomisert kontrollert multisenterstudie (NEXAF Trial)

Formålet med studien er å undersøke hvordan et moderat fysisk aktivitetsnivå, i henhold til de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene, påvirker mengden atrieflimmer, livskvalitet og symptomer hos pasienter med anfallsvis atrieflimmer.

Om studien

Dette er en studie som har som mål å undersøke hvordan et moderat fysisk aktivitetsnivå, i henhold til de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene, påvirker mengden atrieflimmer, livskvalitet og symptomer til pasienter med anfallsvis atrieflimmer. Studien ledes fra St.Olavs Hospital og pasienter inkluderes ved St.Olavs Hospital, Bærum sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Vitenskapelig tittel

Trening og atrieflimmer - en randomisert kontrollert multisenterstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2021 fram til 31.03.2026

Hvem kan delta?

Pasienter som har vært utredet og behandlet på Bærum sykehus på grunn av atrieflimmer vil bli invitert til å delta. 


Hva innebærer studien?

Dette er en randomisert kontrollert nasjonal multisenterstudie, hvor halvparten av totalt 500 pasienter vil bli trukket ut til en 12-måneders intervensjon bestående av treningsoppfølging. Oppfølgingen vil innebære noen oppmøter med veiledet trening, men for det meste skal deltakerne trene på egenhånd. Det blir tett oppfølging av studiepersonell, i tillegg til bruk av treningsklokke og smarttelefon-app. Deltakerne vil få implantert hjerterytmemonitor under huden for kartlegging av atrieflimmeranfall. Testing av fysisk form, ekkokardiografi og en rekke andre undersøkelser vil bli utført før oppstart og etter 12 måneder.


Vær oppmerksom

Mulige fordeler og ulemper

Gjennom å delta i studien vil du bidra til ny kunnskap om behandlingen av atrieflimmer. For din egen del vil du bli grundig undersøkt med tanke på hjertet og dets funksjon. Undersøkelsene innebærer ikke ubehag bortsett fra arbeidstester på ergometersykkel og alminnelig blodprøvetaking. Implantasjon av hjerterytmemonitor gjøres under sterile forhold og er forbundet med svært lav risiko for komplikasjoner.


Kontaktinformasjon

KONTAKTINFORMASJON

Marius Myrstad
Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus i Vestre Viken
Lokal prosjektleder

Rune Byrkjeland
Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus i Vestre Viken
Hjertelege, forsker

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge

St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø er samarbeidspartnere i denne studien.