Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus forsker på sykdommer som rammer store pasientgrupper. Vårt mål er å forebygge sykdom, forbedre behandling og bidra til persontilpasset behandling. Vi gjennomfører store prosjekter innenfor våre satsningsområder og bistår forskere ved alle avdelinger på Bærum sykehus. Vi samarbeider bredt med andre forskergrupper både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen ledes av Arnljot Tveit, som også er forskningsansvarlig på Bærum sykehus. I nedtrekksmenyen nedenfor (blå boks) kan du lese mer om oss og hvilke prosjekter vi arbeider med.

Sykehusene har fire primære ansvarsoppgaver, og forskning er en av dem. Forskning i sykehusene er viktig for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi, samt for å ivareta og veilede pasientene. (Regjeringen.no)


Forskning er langsiktig arbeid, og det tar som regel mange år fra vi starter å planlegge et forskningsprosjekt til resultatene foreligger. Ofte gjør funnene i ett prosjekt at vi reiser nye spørsmål som leder til nye forskningsprosjekter. Det er som et puslespill – når en brikke finner sin plass, leter vi etter den neste for å se det store bildet.

De fleste forskningsprosjektene ved avdelingen handler om hjertet og hjernen, der vi har fokusert spesielt på atrieflimmer og hjerneslag. Innenfor disse feltene forsker vi på:

 • Arvelige årsaker (genetikk)
 • Forekomst i befolkningen
 • Screening for atrieflimmer
 • Risikofaktorer for å utvikle sykdom 
 • Blodtrykk og hjernehelse
 • Avansert bildediagnostikk (ultralyd og MR)
 • Forskjellige former for behandling
 • Betydningen av fysisk aktivitet for sykdomsutvikling

Andre forskningsområder:

 • Rehabilitering hos eldre
 • Kognitiv svikt og delirium 
 • Akutt sykdom hos eldre
 • Skrøpelighet 
 • Osteoporose
 • Covid-19
 • Avleiringssykdom i nyrer

For en oversikt over pågående studier i avdelingen, se avsnittet Forskningsprosjekter nedenfor.

Her kan du se oversikt over forskningsprosjekter i Vestre Viken

Her kan du se oversikt over kliniske studier i Vestre Viken

 

Ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus arbeider vi både med egne prosjekter, samarbeidsprosjekter med andre forskningssentra og oppdragsforskning for industrien.

 • Forskergruppen Hjerte og Hjerne ("Heart and brain research group")
  Hjerte og Hjerne - Bærum - Instistutt for klinisk medisin
  Gruppe for forskere som arbeider med prosjekter innenfor hjerte og hjerne, spesielt atrieflimmer og hjerneslag.
 • Forskergruppe for geriatri, slag og rehabilitering (GSR-F)
  Gruppe for forskning på blant annet hjerne slag, kognitiv svikt og delirium, akutt sykdom hos eldre, skrøpelighet og rehabilitering. Gruppen er tverrfaglig og omfatter forskere fra alle sykehusene i Vestre Viken.
 • Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (afib.no)
  Internasjonal nettverk av atrieflimmerforskere som ledes av Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus
 • Samarbeid med andre
  Avdelingen samarbeider med en rekke forskere og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt

Forskningskompetanse

I Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus har vi mange års erfaring og utstrakt kompetanse innen planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt publisering av resultater både i vitenskapelige og allmenne fora.

Avdelingen er sertifisert etter ISO9001:2015-standard

Utstyr

Avdelingen har avansert utstyr for ultralyd av hjerte og blodårer og arbeidsbelastnings-EKG med måling av maksimalt oksygenopptak. Vi har eget laboratorium og et biobanksenter.


Kontakt

Telefon

For deltakere i forskningsprosjekter tilknyttet Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus: ACE 1950: 67 81 59 81 | BARICARD: 67 50 90 77 | GENAF: 48 27 87 57 | NEXAF Detraining: 67 80 98 97 | NEXAF Trial: 67 80 98 16 | NorEx: 67 80 92 04

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn sykehusets hovedinngang og følg adkomstbeskrivelse på informasjonstavlen. Vi holder til i 3. etasje.
Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

Forskningsnyheter fra Vestre Viken