Forskningsprosjekt ved Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus

Effekter av overvektskirurgi på hjertets funksjon (BARICARD)

I prosjektet BARICARD undersøkes effekten av overvektskirurgi på hjertets funksjon. Med nye, avanserte ultralydmetoder tror vi at man kan avsløre små tegn til forstyrrelser i hjertets funksjon på et tidlig tidspunkt hos overvektige, og eventuell tilbakegang av disse forstyrrelsene etter overvektskirurgi. I tillegg vil vi undersøke effekten av overvektskirurgi på fysisk kapasitet og på utvalgte blodprøver.

Informasjon om studien gis ved Kirurgisk poliklinikk til pasienter som henvises til overvektskirurgi.

Pasienter som samtykker til deltakelse i prosjektet vil før operasjonen bli undersøkt med vanlig kroppsundersøkelse, ultralyd av hjertet og arbeidsbelastningstest på tredemølle. I tillegg tas blodprøver til rutineanalyser og biobank, vanlig EKG og 24-timers EKG (døgnregistrering av hjerterytmen hjemme), og det stilles helserelaterte spørsmål. Ved ultralydundersøkelse av hjertet ligger deltakeren rolig på en benk. Ved arbeidsbelastning på tredemølle måles maksimalt oksygenopptak. Hastigheten og skråningen av tredemøllen økes gradvis, og testen stoppes når man ikke orker mer eller legen beslutter at testen er tilstrekkelig. Under testen overvåkes puls, blodtrykk og EKG. I tillegg måles oksygenopptaket.

Deltakeren er derfor koblet til EKG og har en maske over munn og nese. Disse undersøkelsene gjøres på Forskningsavdelingen på Bærum sykehus, og vil totalt sett ta ca. fire timer. De samme undersøkelser gjentas 12 måneder etter operasjonen, da maksimalt vekttap vanligvis er oppnådd.

Noen deltakere vil bli spurt om å ta ekstra blodprøver dagen før operasjonen (eventuelt på selve operasjonsdagen) og seks uker etter operasjonen. Undersøkelsene i prosjektet kan ofte gjøres i forbindelse med besøk man uansett gjør som ledd i vanlig oppfølging av overvektsoperasjon, men man må altså sette av noe ekstra tid.

I prosjektet BARICARD undersøkes effekten av overvektskirurgi på hjertets funksjon. Med nye, avanserte ultralydmetoder tror vi at man kan avsløre små tegn til forstyrrelser i hjertets funksjon på et tidlig tidspunkt hos overvektige, og eventuell tilbakegang av disse forstyrrelsene etter overvektskirurgi. I tillegg vil vi undersøkte effekten av overvektskirurgi på fysisk kapasitet og på utvalgte blodprøver.

Prosjektet ble godkjent 08. mars 2022 av Regional Etisk Komité (REK), og første pasient ble inkludert i juni 2022. Planlagt sluttdato er 2028.

Prosjektlege: Lili Guilani
Prosjektleder og hovedveileder: Arnljot Tveit, M.D. Dr.Med, Professor i indremedisin
Prosjekt bi-veileder: Trygve Berge, M.D, PhD, Forsker
Prosjekt bi-veileder: Trine Stensrud, PhD, Professor i sportsmedisin
Studiesykepleier: Sophia Onarheim

BARICARD er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsavdelingen, Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling på Bærum sykehus.

EKG-analyser vil bli utført av ingeniører ved Universitetet i Lund i Sverige og vil være veiledet av Professor Pyotr Platonov M.D, PhD.

Laboratorieanalyser vil bli utført ved Akershus universitetssykehus/UIO og vil være veiledet av Professor Torbjørn Omland PhD og ved Department av klinisk biokjemi og vil være veiledet av Trude Steinvik PhD.

Prosjektet finansieres av Vestre Viken.


Sist oppdatert 29.03.2023