Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus forsker på sykdommer som rammer store pasientgrupper. Vårt mål er å forebygge sykdom, forbedre behandling og bidra til persontilpasset behandling. Vi gjennomfører store prosjekter innenfor våre satsningsområder og bistår forskere ved alle avdelinger på Bærum sykehus. Vi samarbeider bredt med andre forskergrupper både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen ledes av Arnljot Tveit, som også er forskningsansvarlig på Bærum sykehus. I nedtrekksmenyen nedenfor (blå boks) kan du lese mer om oss og hvilke prosjekter vi arbeider med.

Sykehusene har fire primære ansvarsoppgaver, og forskning er en av dem. Forskning i sykehusene er viktig for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi, samt for å ivareta og veilede pasientene. (Regjeringen.no)


Forskning er langsiktig arbeid, og det tar som regel mange år fra vi starter å planlegge et forskningsprosjekt til resultatene foreligger. Ofte gjør funnene i ett prosjekt at vi reiser nye spørsmål som leder til nye forskningsprosjekter. Det er som et puslespill – når en brikke finner sin plass, leter vi etter den neste for å se det store bildet.

De fleste forskningsprosjektene ved avdelingen handler om hjertet og hjernen, der vi har fokusert spesielt på atrieflimmer og hjerneslag. Innenfor disse feltene forsker vi på:

 • Arvelige årsaker (genetikk)
 • Forekomst i befolkningen
 • Screening for atrieflimmer
 • Risikofaktorer for å utvikle sykdom 
 • Blodtrykk og hjernehelse
 • Avansert bildediagnostikk (ultralyd og MR)
 • Forskjellige former for behandling
 • Betydningen av fysisk aktivitet for sykdomsutvikling

Andre forskningsområder:

 • Rehabilitering hos eldre
 • Kognitiv svikt og delirium 
 • Akutt sykdom hos eldre
 • Skrøpelighet 
 • Osteoporose
 • Covid-19
 • Avleiringssykdom i nyrer

For en oversikt over pågående studier i avdelingen, se avsnittet Forskningsprosjekter nedenfor.

Her kan du se oversikt over forskningsprosjekter i Vestre Viken

Her kan du se oversikt over kliniske studier i Vestre Viken


Arnljot Tveit
 

Arnljot Tveit

Avdelingssjef ved forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Overlege ved Atrieflimmersenteret, Bærum sykehus
Professor II ved Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Leder av Norwegian Atrial Fibrillation Research Network
arnljot.tveit@vestreviken.no


Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Epidemiologi
 • Screening
 • Upstream therapy
 • Rytmekontroll
 • Frekvenskontroll
 • Antitrombotisk behandling
 • Electrokardiologi
 • Ekkokardiografi
 • Biomarkører
 • Genetikk
 • Cerobrovaskulær sykdom

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Akershus Cardiac Examniation (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart
 4. Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart
 5. Troponins in Atrial Fibrillation (TROPAF)
  Roll: Info kommer snart
 6. Mechanisms of Atrial Fibrillation Symptoms
  Rolle: Info kommer snart
 7. OMega-3 fatty acids in Elderly patients with Myocardial Infarction (OMEMI)
  Rolle: Info kommer snart

Prosjekter


Forskergrupper

Heart and brain research, afib.no

Kristine Seland Folkenborg
 

Kristine Seland Folkenborg

Avdelingskonsulent og nettverkskoordinator ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder

 • Atrieflimmer
 • Genetikk
 • Trening og atrieflimmer
 • Bistår alle forskningsområder

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper

Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 2. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 3. Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (afib.no)
  Rolle: Nettverkskoordinator
 4. NEXAF Detraining
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (afib.no)
  Rolle: Info kommer snart

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket

Forskergrupper

Heart and brain research group, afib.no

Vigdis Bache Semb

Vigdis Bache Semb

Rådgiver kvalitet ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder

 • Bistår alle forskningsområder

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

Ingen studier for øyeblikket

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner

Ingen publikasjoner for øyeblikket

Forskergrupper

Heart and brain research group, afib.no

Sophia Onarheim
 

Sophia Onarheim

Kardiologisk sykepleier ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Epidemiologi
 • Rytmekontroll

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Omemi-studien
  Rolle: Forskningssykepleier
 2. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Forskningssykepleier
 3. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Forskningssykepleier

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner


Forskergrupper

Heart and brain research group, afib.no

Steve Enger

Steve Enger

Spesialsykepleier og ekkotekniker ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Trening og atrieflimmer
 • Ekkokardiografi

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 2. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 3. NEXAF D+T
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 4. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: info kommer snart
 2. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: info kommer snart
 3. Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer? (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart
 4. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Info kommer snart

Artikler og publikasjoner


Forskergrupper

Heart and brain research group, afib.no

Elizabeth Lyster Andersen

Elizabeth Lyster Andersen

Lege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Rytmekontroll
 • Elektrokonvertering
 • Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet)
 • Elektrokardiografi (EKG)
 • Biomarkører
 • Livskvalitet
 • Kjønnsforskjeller
 • Epidemiologi
 • Lunger og luftveier - Covid-19

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Lege og stipendiat
 2. Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter


Forskergrupper

Heart and brain research group, afib.no

Marjam Anjum

Mariam Anjum

PhD.stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Hjerneslag
 • Antikoagulasjon

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. AFNOR: Atrial Fibrallation in Norway - Stroke Risk and Prevention
  Rolle: PhD-stipendiat

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket

Forskergrupper

Norwegian Atrial Fibrallation Research Network (afib.no)

Turid Apelland
 

Turid Apelland

Overlege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Studerer hvordan ulike treningsintensiteter påvirker sykdomsforløpet hos idrettsfolk med episodisk atrieflimmer

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer - NEXAF Detraining
  Rolle: Forsker

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner
Se Turid Apellands publikasjoner på forskningsbasen PubMed


Forskergupper

Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (Afib.no). Heart & Brain research group. ResearchGate

Trygve Berge
 

Trygve Berge

Overlege, forsker og PhD ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder

 • Atrieflimmer
 • Epidemiologi
 • Screening
 • Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet)
 • Biomarkører
 • Lunger og luftveier - Covid-19

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper

Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart
 2. Atrial Fibrillation in Norway (AFNOR)
  Rolle: Prosjektleder (samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstistuttet)
 3. Omega-3 fatty acids in Elderly patients with Myocardial Infarction (OMEMI)
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 4. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical caridoversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 5. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 6. Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart
 2. Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)
  Rolle: Prosjektdeltaker

Artikler og publikasjoner


Forskergrupper

Heart and brain research group, afib.no

Katrine Enge

Katrine Enge

Stipendiat og lege ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Klinisk forskning
 • Frekvensregulerende behandling ved permanent 
 • Belastningstesting med måling av oksygenopptak
 • Symptomer, frekvensvariasjon, arbeidskapasitet, ekkokardiografiske mål, biomarkører ved atrieflimmer
 • Biomarkører
 • Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet)

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper

 1. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: PhD-kandidat / Stipendiat
 2. Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer? (RATAF II)
  Rolle: PhD-kandidat / Stipendiat

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket

Forskergrupper

Heart and brain research group, afib.no

Elena V.R. Hermundstad

Elena V.R. Hermundstad

Vitenskapelig assistent ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Genetikk
 • Epidemiologi

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper

Studier

 1. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket

Forskergrupper

Afib.no

Maja Hjorth-Johansen

Maja Hjorth-Johansen

Vitenskapelig assistent og lege ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Trening etter hjerteinfarkt

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Bistår på flere av avdelingens prosjekter
 2. The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction (NorEx)
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket

Forskergrupper

Heart and Brain Research Group, Afib.no

Silje Madeleine Kalstø

Silje Madeleine Kalstø

Lege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Genetikk
 • Epideimologi

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper

Studier

 1. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart

Prosjekter

 1. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart

Artikler og publikasjoner


Forskergrupper

Heart and brain research group, Afib.no

Morten Mattingsdal

Morten Mattingsdal

Bioinformatiker ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder

 • Genetikk

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper

Studier

 1. GENAF
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 2. Norgene
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner


Forskergrupper

Heart and brain research group, Afib.no

Marius Myrstad

Marius Myrstad
Overlege og forsker ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:
 • Utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer
 • Treningsanbefalinger ved atrieflimmer
 • Atrieflimmer epidemiologi
 • Fysisk aktivitet og risiko for lårhalsbrudd
 • Delirium og kognitiv svikt hos akutt sykt eldre
 • Covid-19
Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:
Studier
 1. Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)
  Rolle: Prosjektleder
 2. Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer - en internasjonal multisenter randomisert kontrollert studie (NEXAF Detraining)
  Rolle: Prosjektleder
 3. Trening og atrieflimmer - en randomisert kontrollert multisenterstudie (NEXAF Trial)
  Rolle: Lokal prosjektleder
 4. Fysisk aktivitet, atrieflimmer og forebygging av slag og død (NEXAF Prevention)
  Rolle: Medarbeider
 5. GeroCovid Norge
  Rolle: Lokal prosjektleder
 6. Blodtrykk og hjernehelse i Akershus Cardiac Examination 1950 Study
  Rolle: Medarbeider
 7. Birkebeiner aldringsstudien
  Rolle: Medarbeider
 8. Birkebeiner-II
  Rolle: Medarbeider
 9. Fysisk aktivitet og risiko for hoftebrudd
  Rolle: Medarbeider
 10. Risiko for hjerneslag ved atrieflimmer i Norge - Rassess AFNOR
  Rolle: Medarbeider
 11. Spinalvæskeanalyser av hoftebruddpasienter operert i spinalbedøvelse
  Rolle: Lokal prosjektleder, medarbeider
Prosjekter
 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart
 2. Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)
  Rolle: Prosjektleder
Artikler og publikasjoner

Forskergrupper

Heart and brain research group, Afib.no

Peter Selmer Rønningen

Peter Selmer Rønningen

Lege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Ekkokardiografi
 • Epidemiologi
 • Screening
 • Biomarkører
 • Covid-19

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart

Forskergrupper

Heart and brain research group, Afib.no

Magnar Gangås Solberg

Magnar Gangås Solberg

Lege og PhD-stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Ekkokardiografin

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: PhD-stipendiat / Prosjektmedarbeider

Prosjekter

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: PhD-kandidat / Prosjektmedarbeider
 2. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 3. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket

Forskergrupper

Heart and brain research group, Afib.no

Marte Meyer Walle-Hansen

Marte Meyer Walle-Hansen

Lege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Epidemiologi
 • Hjertehelse
 • Hjernehelse
 • Blodtrykk
 • Kognisjon
 • Hjerneslag
 • Covid-19

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Blodtrykk og hjernehelse i Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: PhD-stipendiat
 2. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950 - MR caput substudie
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 3. GeroCovid Norway (GECKO)
  Rolle: Prosjektmedarbeider
 4. Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)
  Rolle: Prosjektmedarbeider

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner


Forskergrupper

Heart and brain research group, Afib.no

Tale Norbye Wien

Tale Norbye Wien

Overlege ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsområder:

 • Amyloidose

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:

Studier

 1. Amyloidose i nyrer - epidemiologi og diagnostikk
  Rolle: Prosjektleder

Prosjekter:

Ingen prosjekter for øyeblikket

Artikler og publikasjoner


Forskergrupper

Leder Norsk arbeidsgruppe for amyloidose

Ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus arbeider vi både med egne prosjekter, samarbeidsprosjekter med andre forskningssentra og oppdragsforskning for industrien.

 • Forskergruppen Hjerte og Hjerne ("Heart and brain research group")
  Hjerte og Hjerne - Bærum - Instistutt for klinisk medisin
  Gruppe for forskere som arbeider med prosjekter innenfor hjerte og hjerne, spesielt atrieflimmer og hjerneslag.
 • Forskergruppe for geriatri, slag og rehabilitering (GSR-F)
  Gruppe for forskning på blant annet hjerne slag, kognitiv svikt og delirium, akutt sykdom hos eldre, skrøpelighet og rehabilitering. Gruppen er tverrfaglig og omfatter forskere fra alle sykehusene i Vestre Viken.
 • Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (afib.no)
  Internasjonal nettverk av atrieflimmerforskere som ledes av Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus
 • Samarbeid med andre
  Avdelingen samarbeider med en rekke forskere og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt

Forskningskompetanse

I Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus har vi mange års erfaring og utstrakt kompetanse innen planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt publisering av resultater både i vitenskapelige og allmenne fora.

Avdelingen er sertifisert etter ISO9001:2015-standard

Utstyr

Avdelingen har avansert utstyr for ultralyd av hjerte og blodårer og arbeidsbelastnings-EKG med måling av maksimalt oksygenopptak. Vi har eget laboratorium og et biobanksenter.


Kontakt

Telefon

For deltakere i forskningsprosjekter tilknyttet Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus: ACE 1950: 67 81 59 81 | BARICARD: 67 50 90 77 | GENAF: 48 27 87 57 | NEXAF Detraining: 67 80 98 97 | NEXAF Trial: 67 80 98 16 | NorEx: 67 80 92 04

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn sykehusets hovedinngang og følg adkomstbeskrivelse på informasjonstavlen. Vi holder til i 3. etasje.
Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

Forskningsnyheter fra Vestre Viken

 • illustrasjon av lunger
  28. oktober 2022
  Første pasienter inkludert i ny klinisk legemiddelstudie

  Denne uka ble de to første pasientene inkludert i en ny klinisk legemiddelstudie innen lungekreft. Overlege og professor Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus er ansvarlig for studien.

 • Odd Terje Brustugun
  19. oktober 2022
  Drammen sykehus skal lede internasjonal kreftstudie

  Drammen sykehus, ved avdelingsoverlege Odd Terje Brustugun, har startet en ny stor internasjonal studie for pasienter med lungekreft. Totalt 100 pasienter skal inkluderes i studien.

 • John Munkhaugen
  17. oktober 2022
  Skreddersydd statinbehandling redder liv

  John Munkhaugen og kolleger har utviklet en ny metode for å påvise nivåer av kolesterolsenkende medikamenter i blodet. Metoden er unik i verdenssammenheng og vil trolig bidra til bedre behandling og redde liv. 

 • En mann med skjegg
  14. oktober 2022
  Kolesterol­medisin har ufortjent dårlig rykte

  «Evig eies kun et dårlig rykte», synger artisten Henning Kvitnes. Det samme kan sies om statiner, som er kolesterolsenkende legemidler. En ny doktorgradsavhandling fastslår nemlig at det i svært liten grad er sammenheng mellom muskelplager...

 • En person som smiler for kameraet
  26. september 2022
  Ny professor i Vestre Viken

  Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken, har blitt professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

 • Roar Fosse er forsker og psykolog i Vestre Viken HF.
  15. juni 2022
  Traumer i oppveksten øker voldsrisikoen som voksen

  Det er en klar sammenheng mellom voldsutøvelse i voksen alder og egen traumatisering i oppveksten blant menn innlagt ved psykiatrisk sikkerhetsseksjon.