Samtaleguide for pårørendesamarbeid

En mann og en kvinne som sitter på stoler

Samtaleguiden for pårørendesamarbeid består av tre basissamtaler som viser hvordan man kan informere og motivere pasienter og pårørende til samarbeid. Guiden er utviklet for å styrke kvalitet og systematikk spesielt i oppstarten av pårørendeinvolveringen. Systematikk i støtte til og involvering av pårørende er en viktig del av en helhetlig behandling med god kvalitet ved en rekke psykiske lidelser. Pårørende er ofte pasientens viktigste støttespiller og ønsker å være en ressurs for den som er syk.

Guiden er tredelt og består av:

 • Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten og pårørende
 • Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging
 • Pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig pårørende med krevende omsorgsoppgaver og belastninger
 • Det blir lagt til rette for bedre kommunikasjon mellom pasient, pårørende og helsetjeneste

 • Avklar hvem som er pårørende
 • Avklare rollefordeling: Samtalene kan gjennomføres av pårørendekoordinator, barneansvarlig, behandlere eller miljøpersonell. Pasientens primære behandler bør delta i minst en samtale med pasienten og pårørende sammen.
 • Sett deg inn i hvordan du kan dokumentere pårørendesamarbeidet
 • Finn frem relevant skriftlig informasjon om pårørendesamarbeid du kan gi pasienter og pårørende 
 • Husk å tilpasse individuelt hvor, når og hvordan det er best og snakke med pasient og deres pårørende

 • Vi anbefaler at man er innom alle punktene i samtaleguiden. For noen kan det være tilstrekkelig med en eller to samtaler. For andre kan det være bedre å fordele temaene over tid.
 • Det er nyttig å lære å benytte metoden Psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) for å styrke kvaliteten på pårørendesamtalene 

Les mer om PEF her

Ved utredning av en psykisk lidelse skal helsepersonell innhente komparentopplysninger Samarbeid med pårørende - Helsedirektoratet .Opplysninger som kommer frem i basissamtalene kan være relevante som  komparentopplysninger, selv om dette ikke er hovedhensikt med basissamtalene. Det er derfor viktig å dokumentere tema som har vært berørt, slik at informasjonen kan hentes inn til bruk til anamnese.

Les mer om føringer for hvordan du dokumenterer.

Samtaleguiden er bygget på Nasjonal veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten som beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter.

Pårørendeveileder - Helsedirektoratet

Veilederen redegjør for hvordan helse- og omsorgstjenestene har plikt til å sørge for opplæring, veiledning og støttetilbud til pårørende. Innholdet i samtaleguiden er også basert på resultater fra forskningsprosjektet og metodeboken for psykoedukativt familiesamarbeid(PEF).

Les mer om PEF

Samtaleguide for pårørendesamarbeid er en revidert versjon av en «Sjekkliste for familiesamarbeid» for pasienter med diagnose F 20-29 utviklet av Bedre Pårørendesamarbeid-prosjektet (BPS), UiO.

Bedre Pårørendesamarbeid - Institutt for helse og samfunn

Dokumentet ble revidert av Vestre Viken til å innefatte pasienter med alle diagnosegrupper og deres pårørende. I tillegg er barn som pårørende inkludert. Revideringene er basert på fire års bruk av samtaleguiden/sjekklisten. I november 2023, ble en ny revidering gjort av prosjektgruppen i Basissamtaler i systematisk pårørendesamarbeid (BISP) og BPS, UiO. Det ble gjort tilpasninger med generelle henvisinger slik at flere helseforetak kan ta i bruk guiden. Denne versjonen er utgitt i mai 2024 og finnes som digital og nedlastbar utgave. Ansvarlige for denne revideringen er prosjektgruppen i Basissamtaler i systematisk pårørendesamarbeid (BISP) etter innspill fra psykologspesialist Kari Bøckmann.

 

 

En person med hånden i ansiktet

 

Sist oppdatert 08.05.2024