Basissamtale med pasient og pårørende

En person med hvit skjorte

Hensikten med samtalen er et samarbeid mellom pasient, pårørende og deg som helsearbeider. Målet er å få en felles forståelse, fokus på mestringsplan og eventuelt legge en plan for videre samarbeid.

Samtaleguide for pasient og pårørende

Hensikten med samtalen er å møtes, involvere pårørende i mestringsplanen og e-håndbok og å snakke om veien videre: 

Arbeidsark-36.pdf (oslo-universitetssykehus.no)

GetFileDocument (vestreviken.no) 

 • Presenter dere og innled med småprat som involverer både pasient og pårørende 
 • Gjenta kort:
  • Hvordan enheten jobber med pårørendesamarbeid (både familie og venner)
  • At samtalene dere har hatt hver for seg har vært et ledd i dette samarbeidet 

Trekk fram de positive sidene de har formidlet om hverandre gjennom tidligere samtaler 

 • Anerkjenn hvordan både pasienten og pårørende har håndtert situasjonen, og hvordan de har støttet hverandre  
 • Oppsummer utfordringer og få fram hvordan dette ofte kan knyttes til stress, gjensidige bekymringer for den andre og vanskeligheter med å snakke sammen uten støtte fra helsepersonell. Normaliser dette 

Kartlegge varselstegn

 • Hva har pasienten lagt merke til av tidlige tegn. Hva tror du dine pårørende la merke til? 
 • Hva har pårørende lagt merke til før pasienten ble syk? 
 • For eksempel tanker, følelser, oppførsel og utløsende årsaker som f. eks. spesielle livshendelser 

Utarbeide eller revidere en krise-/mestringsplan:  

 • Tegn som pårørende eller andre kan merke 
 • Hva de nærmeste kan gjøre når de merker disse tegnene 

 

Her er et eksempel på mestringsplan fra PEF-metodebok - tilgjengelig for nedlasting

Arbeidsark for varselsignaler - tilgjengelig for nedlasting

For pasienter og deres pårørende med eller ved mistanke om en alvorlig psykisk lidelse se skal det nformeres om og tilbys:

 • Psykoedukativt familiesamarbeid (PEF). Dette er et behandlingstilbud for pasient og pårørende sammen, men deler av tilbudet kan også brukes med pasient alene eller pårørende alene.

Familiegruppe - Helsenorge 

For alle pasienter/pårørende kan det være aktuelt med følgende tilbud:

REACT, som er et digitalt veilednings- og psykoedukasjonstilbud, til pårørende alene

REACT | Relatives Education and Coping Toolkit 

 • Regelmessige pårørendesamtaler med støtte, psykoedukasjon og veiledning
 • Pårørendekurs/seminarer

 • Samtaler etter PEF-metoden med pasient og/eller pårørende alene[2]
 • Felles møter med jevne mellomrom for å evaluere behandlingsplanen og pasientforløpet
 • Andre ønsker fra pasient og/eller pårørende

 

 

 

 • Er det noe dere ønsker å snakke mer om?  
 • Hvilken hjelp og støtte ønsker dere videre?  
 • Tilby pasienter og pårørende å gi tilbakemeldinger på samtalene om familiesamarbeid

   

Her kan du laste ned guiden for basissamtale med pasient - pårørende

 

Sist oppdatert 08.05.2024