Emma Satrell

Leger i spesialisering

Velkommen som LIS i Vestre Viken, Norges tredje største helseforetak. Vi har tatt mål av oss å bli skikkelig gode på spesialistutdanning av leger. Vi har fire somatiske sykehus og en stor klinikk for psykisk helse og rusbehandling. Det betyr at du kan få utdanning innen de fleste spesialiteter og oppnå de fleste læringsmål hos oss. Vi har en ambisjon og et mål om å tilby forutsigbare og gode utdanningsløp, i et åpent og trygt læringsmiljø. Det skal være godt å være LIS-lege i Vestre VikenNyheter LIS-utdanning

    Relaterte artikler

      Kurs for leger i spesialisering

      Sist oppdatert 20.02.2024