Felles kompetansemål

I 2017 kom det en ny forskrift for spesialistutdanning for leger (LIS). En av de store endringene var det ble innført felles kompetansemål for legene, i alle ledd av spesialiseringen.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett med læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS1 - 3). Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanse alle leger må ha som legespesialist. Et annet navn på FKM kunne ha vært "De syv legeroller"

Diagram, venn-diagram
De syv legerollerAt dette nå får en sentral plass i spesialistutdanningen av leger er en erkjennelse av legerollen er mer enn bare medisinsk fagekspertise; at det er elementer av kommunikasjon, ledelse, etikk og andre fagfelt i det å praktisere medisin.

FKM læringsmål består av 74 læringsmål (50 LIS1 og 24 i LIS2/3), og er inndelt i følgende 10 områder:

  • ​Etikk
  • Forskningsforståelse
  • Kommunikasjon
  • Kunnskapshåndtering
  • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Lovverk
  • Pasient- og brukermedvirkning
  • Pasient- og pårørendeopplæring
  • Samhandling​
  • ​Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse​

​I tillegg til nasjonalt anbefalte kurs, har vi lokale læringsaktiviteter innenfor klinisk praksis, internundervisning, lokale kurs, gruppeveiledning, veiledning, simulering, ferdighetstrening som LIS også må utføre før læringsmålet kan godkjennes. Dersom det i enkelte spesialiteter vil være behov for mer avansert kompetanse på disse områdene, vil dette være formulert i læringsmål for den aktuelle spesialitet.​

For en oversikt over Vestre Vikens læringsaktiviteter innen FKM:

årshjul felles kompetansemål

Klikk deg inn på Felles kompetansemål LIS-utdanning - Spesialisthelsetjenesten​ for å få en overordnet oversikt over temaene i felles kompetansemål samt lenke til Helsedirektoratets FKM-sider, og informasjon om kurset i administrasjon og ledelse, som arrangeres av de regionale utdanningssentrene. 

 

 

 

Sist oppdatert 20.02.2024