Pårørende

Psykiske lidelser og rusavhengighet:

For deg som er pårørende

Det kan være svært krevende å være pårørende når noen du er glad i får en psykisk lidelse eller en ruslidelse. Ofte vil en slik situasjon innebære store belastninger for deg og din familie. Et samarbeid mellom pasient, pårørende og behandler vil ofte kunne bidra til bedring. Som pårørende er du pasientens viktigste støttespiller, og det er derfor av stor betydning at du mottar relevant informasjon og veiledning.

På denne siden har vi samlet kunnskap, tips og råd til deg som er pårørende. Her får du også nyttig informasjon om hvordan du kan ta vare på deg selv og din familie i en utfordrende tid. Denne siden er også relevant for pasienter, nettverk og ansatte.

Informasjon til pårørende ved innleggelse eller poliklinisk behandling

Her har vi samlet nyttig informasjon til deg som er pårørende til en pasient som er innlagt eller har poliklinisk kontakt med oss i Vestre Viken.
Informasjon ved innleggelse eller poliklinisk behandling
Pårørende

Lokale nettsteder og telefonnummer

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.
Se oversikt over lokale nettsteder og telefonnummer
Nyttige nettsteder
Sist oppdatert 04.03.2024