Nedenfor følger en oversikt over de opplæringene vi tilbyr knyttet til VIP-gjennomføringen. Alle disse gjennomføres uten kostnad for skolen eller deltagerne.

Når en ny skole ønsker å starte opp med VIP-programmet gjennomfører VIP sentralt en hel dags opplæringskonferanse på den enkelte skole. Her inviteres alle skolens ansatte til å delta.​
 
Opplæringskonferansen er todelt og holdes av to representanter fra VIP-teamet. Første del tilbys alle skolens ansatte, både undervisningspersonell, kontorpersonell, renhold, kantine, vaktmester, bibliotekar m.m. Her forberedes skolen på gjennomføring av programmet, og får en generell innføring i ungdom og psykisk helse.  Siste del er ment for Vg1-kontaklærere som skal gjennomføre VIP i klassen, men er selvsagt åpen for alle som ønsker å delta. De som er Vg1-kontaktlærere dette året er det kanskje ikke neste år, så det kan være lurt at flere lærere deltar. Her får lærere tips og råd til den praktiske gjennomføringen samt konkrete, fagrelevante oppgaver de kan bruke. I tillegg deltar helsepersonell som skal være med på klassebesøk og noe tid settes av til å snakke om dette.

Vi legger vekt på at skolens hjelpeinstanser med helsesykepleier, rådgivere, PPT-personell og den lokale psykiatritjenesten deltar i undervisningen. Dette for å tydeliggjøre deres mulige arbeidsfordeling for å kunne hjelpe ungdommer i en tidlig fase, før de måtte utvikle mer alvorlige psykiske problemer.​

For nyansatte på skoler som har gjennomført opplæringskonferanser tidligere kan det være en ide å besøke en nærliggende skole som har bestemt seg for å gjennomføre VIP.

For en oversikt over opplæringskonferanser dette skoleåret kan du gå til aktivitetskalenderen. Hvis du vil vite mer om VIP-gjennomføring ellers kan du lese om gjennomføringsmodellen her.​​

Noen regioner gjennomfører i løpet av året nettverkssamling der de deler erfaringer med VIP-gjennomføringen og får faglig påfyll fra lokal psykisk helsetjeneste. I andre regioner ønsker de å markere starten på en ny VIP-høst med en kick-off.
 
Det kan være motiverende for VIP-koordinatorer å samles til nettverkssamling. Her kan man få ideer fra andre skoler, knytte kontakter og få inspirasjon på hva som rører seg akkurat nå innenfor tema psykisk helse.

Kick-off arrangeres av regionene selv, gjerne i regi av en regional VIP-koordinator. Selv om dette ikke er noe vi i VIP tilbyr, så hjelper vi gjerne til hvis din region skulle ønske å arrangere en kick-off.

​​Hvis du vil vite mer om nettverkssamling eller kick-off for ditt område finner du en oversikt over kommende aktiviteter i vår aktivitetskalender

Når man har vært VIP-skole i flere år kan man ha behov for litt faglig påfyll. I tillegg kan det være fint for skolen å sette av tid til å dele litt erfaringer fra VIP-gjennomføringen. Kanskje kan noe bli bedre?
 
Innholdet på et e​rfaringsseminar kan være oppdatering og erfaringsutveksling knyttet til VIP-programmet. Dette kan kombineres med foredrag om ulike temaer etter skolenes ønske. For eksemp​el kan man fordype seg i dagsaktuelle temaer knyttet til psykisk helse, eller lære mer om ulike psykiske lidelser som er spesielt relevante. Her kan gjerne lokal psykisk helsetjeneste også bidra.
 
Erfaringsseminar går gjerne over en halv dag og ledes av en eller to fra VIP sentralt. Å dele noen erfaringer med hverandre på tvers av klasser og fag kan være nyttig og inspirerende. Kanskje kan man også komme med tips til oppgaver eller opplegg man har benyttet i klassene. Det kan både kolleger og VIP ​sentralt sette pris på. ​

Hvis din skole ønsker å arrangere et erfaringsseminar, ta kontakt​ med oss i VIP.

Vi arrangerer årlig opplæring for nye ressurspersoner fra det psykiske helsefeltet på Blakstad sykehus. Vi kan også arrangere slike opplæringer andre steder i landet hvis det er interesse for det. Dette kombineres ofte med en fagdag med relevante temaer knyttet til psykisk helse i skolen. 

Er et tiltak for bedre skolestart. Vi tilbyr regionale og lokale opplæringer for skoleledere/elevtjeneste/helsesykepleier​/rådgiver som ønsker å innføre​ VIP-makkerskap ved sin skole.

Les mer om VIP-makkerskap

  • Seminar for elever på folkehøyskoler.
  • Fagdag for elever fra helse- og oppvekst/psykologi på Blakstad sykehus. 
  • Foredrag for ulike målgrupper om ungdom, psykisk helse og livsmestring. 
  • Etterutdanning og videreutvikling:
    Kurs i Empatisk kommunikasjon - et verktøy for menneskemøter. 
  • Traumekurs for ansatte i skolen 

Vi er også tilgjengelig for veiledning av enkeltlærere eller grupper. Hvis du vil vite mer om det vi tilbyr eller ønsker å bestille kurs eller foredrag fra VIP-sentralt, ta kontakt. ​

Sist oppdatert 06.12.2022