VIP Psykisk helse i skolen:

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med oss på vip@vestreviken.no eller telefon 995 72 518 hvis du har spørsmål eller ønsker informasjon. Du kan lese mer om VIP Psykisk helse i skolen og våre tilbud her.

Disse jobber i VIP Psykisk helse i skolen:

​​

Espen Hansen

Espen Hansen

Teamleder, VIP Psykisk helse i skolen
espen.hansen@vestreviken.no

 
Espen er teamleder for VIP Psykisk helse i skolen og har jobbet der siden høsten 2001. Han er utdannet "civilekonom" fra Sverige og tok siden utdanning som psykiatrisk sykepleier. Espen har jobbet 10 år på Blakstad sykehus før han begynte i VIP. Han har utdanning og erfaring som pedagogisk veileder og har også instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon.
 
 
 
 
Camilla Cecilie Øien

 

Camilla Øien 

 
Camilla begynte i VIP Psykisk helse i skolen høsten 2018, og er utdannet psykolog. Hun har arbeidet fire år i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPA) og har også erfaring som kommunepsykolog. Camilla har arbeidet mye med angst-, depresjons-, traume og spiseproblematikk hos barn og ungdom. Hun har også erfaring med veiledning til skoler og kommunehelsetjenester, og er i gang med spesialisering innen allmenn- og samfunnspsykologi.


​Bilde kommer

Anette Haugnæss

 
Anette begynte å jobbe i VIP Psykisk helse i skolen mai 2023. Hun er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i oppmerksomt nærvær. Hun har en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid, der hun skrev om elever og læreres erfaringer med et undervisningsprogram om psykisk helse i skolen. I tillegg er hun sertifisert stressveileder og yogalærer. Anette har 20 års erfaring fra arbeid på barnevernsinstitusjon med ungdom, med traumebevisst omsorg som tilnærming. De siste årene har hun veiledet fosterhjem, helsesykepleiere og flyktningstjenesten. Hun har også holdt yogautdannelse for helsepersonell. Anette er opptatt av forebygging og lindring av psykiske plager, hvor hun ser betydningen av å formidle reguleringsteknikker og metoder for hvordan man kan hjelpe seg selv og andre.
 

Maya Kaur (i permisjon)

 
Maya ble ansatt i VIP Psykisk helse i skolen høsten 2016. Hun er utdannet sosionom med fordypning i psykologi, og med videreutdanning i coaching og veiledning. Hun har allsidig arbeidserfaring, både fra barnevernet samt døgnenhet for rusavhengige. Hun har også jobbet i andrelinje-tjenesten i Bærum kommune, da som ruskonsulent. De siste syv årene før hun kom til VIP jobbet Maya ved Støttesenter mot Incest i Oslo. Hun har også intruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon og en mastergrad i Empowerment og folkehelse.

Andre språk

 

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.
 

 

Sist oppdatert 06.03.2024