Tre ungdommer sitter på gressplenen utenfor en skole.

Om VIP Psykisk helse i skolen

VIP Psykisk helse i skolen het tidligere Skoleprogrammet VIP og ble startet som et lokalt prosjekt i Asker og Bærum i år 2000. Gjennom 23 års arbeid med psykisk helse i skolen har prosjektet blitt til en tjeneste med flere ulike tiltak for hele landet. Sammen utgjør våre tilbud en bred tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.

Kontakt oss

Vår hovedmålgruppe er fremdeles videregående skole, men de siste årene har vi blitt relevante også for ungdomsskolen gjennom VIP Makkerskap, og for ansatte i hele skoleløpet gjennom våre traumekurs.
 
VIP Psykisk helse i skolen eies av Vestre Viken helseforetak, holder hovedsakelig til i Drammen og har fem ansatte. Vi finansieres av Helsedirektoratet. Derfor er det meste av det vi tilbyr gratis for skoler og deltagere. Du kan lese mer om våre tilbud nedenfor. ​

VIP Snakk om det - psykisk helse på timeplanen

VIP Makkerskap - et tiltak for bedre læringsmiljø ​

VIP Traumekurs for ansatte i skolen

Folkehelse og livsmestring i skolen

Empatisk kommunikasjon

VIP Psykisk helse i skolen opprettet høsten 2020 en referansegruppe bestående av 14 representanter fra ulike utdanningssteder, foreninger og arbeidssteder knyttet til skole- og helsefeltet. Gruppa representerer hele landet og favner bredt hva gjelder fagbakgrunn og erfaring.

Vi har også flere samarbeidspartnere for å sikre faglig oppdatering på flere viktige felt. I tillegg til samarbeidsmøter, erfaringsutveksling og samarbeid om kurs, har flere av disse også bidratt med innspill i utviklingen av vårt materiell.

 

Skoleåret 22/23 samarbeider vi med:

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Ombudet for barn og unge i Viken

Viken fylkeskommune

Rosa kompetanse

Pedagogstudentene

Elevorganisasjonen

Mental Helse Ungdom

Landsgruppen av helsesykepleiere

 

 
Tidligere har vi samarbeidet med:

Læringsmiljøsenteret

Trygg læring

SMISO - Støttesenter mot incest Oslo

SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NTNU - samarbeidet om forskningsprosjektet "Dramarommet og psykisk helse"

Helseetaten i Oslo kommune/Folkehelseinstituttet om Sunn Start - psykisk helse for ungdom med kort botid i Norge

 

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

 ​

 

Sist oppdatert 17.11.2022