Tre ungdommer sitter på gressplenen utenfor en skole.

Om VIP Psykisk helse i skolen

VIP Psykisk helse i skolen het tidligere Skoleprogrammet VIP og ble startet som et lokalt prosjekt i Asker og Bærum i år 2000. Gjennom 24 års arbeid med psykisk helse i skolen har prosjektet blitt til en tjeneste med flere ulike tiltak for hele landet. Sammen utgjør våre tilbud en bred tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.

Kontakt oss

Vår hovedmålgruppe er fremdeles videregående skole, men de siste årene har vi blitt relevante også for ungdomsskolen gjennom VIP Makkerskap, og for ansatte i hele skoleløpet gjennom våre traumekurs.
 
VIP Psykisk helse i skolen eies av Vestre Viken helseforetak, holder hovedsakelig til i Drammen og har fire ansatte. Vi finansieres av Vestre Viken og Helsedirektoratet. Derfor er det meste av det vi tilbyr gratis for skoler og deltagere. Du kan lese mer om våre tilbud nedenfor. ​

VIP Snakk om det - psykisk helse på timeplanen

VIP Makkerskap - et tiltak for bedre læringsmiljø ​

VIP Traumekurs for ansatte i skolen

Folkehelse og livsmestring i skolen

Empatisk kommunikasjon

VIP Psykisk helse i skolen opprettet høsten 2020 en referansegruppe bestående av 14 representanter fra ulike utdanningssteder, foreninger og arbeidssteder knyttet til skole- og helsefeltet. Gruppa representerer hele landet og favner bredt hva gjelder fagbakgrunn og erfaring.

Vi har også flere samarbeidspartnere for å sikre faglig oppdatering på flere viktige felt. I tillegg til samarbeidsmøter, erfaringsutveksling og samarbeid om kurs, har flere av disse også bidratt med innspill i utviklingen av vårt materiell.

 

Skoleåret 22/23 samarbeider vi med:

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Ombudet for barn og unge i Viken

Viken fylkeskommune

Rosa kompetanse

Pedagogstudentene

Elevorganisasjonen

Mental Helse Ungdom

Landsgruppen av helsesykepleiere

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

Folkehelseinstituttet

Utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune

 

 
Tidligere har vi samarbeidet med:

Læringsmiljøsenteret

Trygg læring

SMISO - Støttesenter mot incest Oslo

SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NTNU - samarbeidet om forskningsprosjektet "Dramarommet og psykisk helse"

Helseetaten i Oslo kommune/Folkehelseinstituttet om Sunn Start - psykisk helse for ungdom med kort botid i Norge

 

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

 ​

 

Sist oppdatert 26.02.2024