Øker beredskapen i Vestre Viken

Det er økende koronasmitte i befolkningen og dette medfører at flere personer trenger sykehusinnleggelse.

Publisert 15.11.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
Fagdirektør Ulrich Spreng.
Fagdirektør Ulrich Spreng.

Økning i beredskap grunnet COVID-19

   

Det er Gul beredskap ved Drammen sykehus

Les mer om beredskapen ved Drammen sykehus

Det er Gul beredskap ved Kongsberg sykehus

Les mer om beredskapen ved Kongsberg sykehus

Det er Gul beredskap ved Ringerike sykehus

Les mer om beredskapen ved Ringerike sykehus

Det er Grønn beredskap ellers i Vestre Viken

Pr. 15. november 2021 var 28 pasienter innlagt ved sykehusene i Vestre Viken grunnet COVID-19.

Dette medfører at sykehusene må tilpasse driften. Pasienter med COVID-19 vil bli samlet i kohorter på sykehusene og et mindre antall planlagte behandlinger vil bli utsatt. Hvis det blir behov for å utsette behandlinger eller timer vil Vestre Viken ta kontakt med de det gjelder. Det er ingen grunn til å kontakte oss, vi kontakter deg dersom du blir berørt, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken.

15. november 2021 gikk Vestre Viken i grønn beredskap – som betyr normal drift med økt oppmerksomhet.

 

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

På beredskapssiden kan du lese mer om beredskapsnivåer i Vestre Viken