Kongsberg sykehus i gul beredskap

På formiddagen mandag 29. november 2021 ble Kongsberg sykehus satt i Gul beredskap.

Kongsberg sykehus.
Kongsberg sykehus

Bakgrunnen for beredskapen er økende antall intensivpasienter og en krevende totalsituasjon på sengepostene.

Mandag 29. november er det innlagt 2 covid-pasienter ved Kongsberg sykehus og 12 pasienter med covid-smitte ved Drammen sykehus, som også er i Gul beredskap. Totalt er det 27 innlagte covid-pasienter i Vestre Viken.
   

 

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

På beredskapssiden kan du lese mer om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Sist oppdatert 18.01.2024